Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Žito ozimé

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRInspector

 • vysoce výnosné populační žito s využitím na zrno pro pekařské účely
 •  rostliny jsou vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání
 • díky vysokému výnosu hmoty lze využít i na senáž pro skot a bioplyn
 • odrůda je plastická a tolerantní k různým půdně klimatickým podmínkám, snáší i méně kvalitní půdy, velmi dobře zvládá podmínky ve vyšší nadmořské výšce
 • středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj, vyšší odnožovací schopnost
 • velmi dobrá zimuvzdornost i mrazuvzdornost
 • velmi dobrá odolnost k napadení námelem
 • doporučený termín setí: sušší oblasti 10.9. – 30.9., vlhčí oblasti 20.9. – 15.10.
 • doporučený výsevek: 2,5 až 3,5 MKS/ha
 • zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ

Lesan Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda

 • středně raná odrůda
 • rostliny vysoké, klas dlouhý, řídký až středně hustý
 • hmotnost tisíce zrn nízká
 • aleuronová vrstva zrna tmavá
 • vývojový typ přesívkový
 • odrůda nenáročná na půdní a klimatické podmínky
 • využitelná pro podzimní výsevy ke sklizni zrna a časné jarní píce
 • zrno pro potravinářské využití, krycí plodina, pastva pro lesní zvěř
 • VÚP Troubsko
 • zástupce v ČR: VÚP Troubsko

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaSU Santini

 • hybridní žito nové generace s odlišnou anatomií stavby klasu, otevřený hranatý klas
 • dokonalé opylení, menší náchylnost výskytu námele
 • excelentní výnos, dobré pekařské parametry
 • mimořádné výnosy v suchých podmínkách
 • střední vzrůst, střední odolnost poléhání, střední odnožovací schopnost
 • vyniká velmi dobrým zdravotním stavem
 • nesnáší těžké zamokřené půdy
 • určen zejména pro střední až vysoko intenzivní tech. pěstování
 • specialista do lehkých, písčitých a kamenitých lokalit trpících suchem
 • termín setí 10.9. – 15.10.
 • doporučený výsevek 1,7 až 3 MKS/ha dle termínu setí 
 • zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda SU Performer

 • polopozdní středně vzrůstný hybrid ozimého žita
 • velmi dobrá odolnost proti všem významným chorobám
 • špičkový výnos v ošetřené/neošetřené variantě pěstování
 • hybrid patří k nové generaci s odlišnou architekturou klasu, umožňuje dokonalejší opylení a minimální výskyt námele
 • mimořádně plastický hybrid bez vyhraněných nároků na půdně klimatické podmínky
 • vhodný také pro extenzivní systém hospodaření
 • vynikající potravinářské parametry
 • doporučený výsevek 1,7 – 2,3 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
 • zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ

Přiložené soubory k článku