Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

VP AGRO, spol. s r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaAbsolut

 • středně raný Ogu-INRA hybrid registrovaný v ČR v r. 2020
 • vynikající výsledky v SPZO v roce 2019
 • vhodný do teplejších a sušších lokalit, vysoká odolnost suchu 
 • gen odolnosti virové žloutenky vodnice TuYV a fómovému černání
 • geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
 • velmi rychlý a bujný růst na podzim i na jaře
 • středně vysoký až vyšší vzrůst
 • velmi dobrá odolnost k poléhání 
 • velmi dobrá odolnost komplexu houbových chorob 
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • snížená pukavost šešulí
 • doporučujeme použít růstové regulátory na podzim i na jaře
 • doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 semen na ha dle termínu setí

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaAllison

 • polopozdní liniová odrůda vyšlechtěná v ČR
 • středně raný hybrid s vysokým výnosem
 • vhodný i do teplejších a sušších lokalit, vysoká odolnost suchu
 • středně vysoký až vyšší s dobrou odolností k poléhání
 • velmi dobrá odolnost komplexu houbových chorob a vyzimování
 • rezistentní k virové žloutence vodnice (TuYV)
 • bujný a rychlý růst na podzim, vhodný i k pozdnějším výsevům
 • doporučujeme použití růstových regulátorů na podzim
 • doporučený výsevek 450 – 500 tis. semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůdaRGT Azurite

 • polopozdní hybrid typu OGU-Inra, který vyniká velmi vysokým výnosem
 • po dva roky (2019 a 2020) by l nejvýnosnější odrůdou v pokusech SEK (organizuje SPZO) 
 • vysoké rostliny s vysokou odolností proti poléhání a sníženou pukavostí šešulí 
 • tolerantní k viru žloutenky vodnice a vysoká odolnost k cylindropsorióze 
 • výborná odolnost vůči fómě a verticiliu 
 • vysoký obsah oleje
 • vhodný i pro pozdní výsevy 
 • výborná mrazuvzdornost
 • hybrid velmi dobře větví a je tak vhodný i pro technologie se sníženým výsevkem  
 • doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 klíčivých semen na ha 

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůdaRGT Cadran

 • raný hybrid s vysokým výnosem semene i oleje
 • v současném sortimentu vyniká raností, vhodný pro rozložení sklizně 
 • robustní rostliny s rychlým podzimním vývojem 
 • dobrý dynamický růst v jarním období
 • vhodný i pro pozdní výsevy 
 • monogenní mechanizmus rezistence k napadení žloutenkou vodnice (TuYV) 
 • geneticky podmíněná rezistence napadení phomou ( gen Rlm7) 
 • tolerantní k verticiliovému vadnutí 
 • nový typ hybridu s výbornou využitelností dusíku 
 • doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 klíčivých semen na ha 

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůdaRGT Kocazz

 • rezistentní Plasmodiophoře 
 • středně raný hybrid pro oblasti postižené houbou Plasmodiophora brasicae 
 • velmi dobrá úroveň výnosu semen s vysokou olejnatostí 
 • vynikající odolnost proti verticiliu
 • středně vysoké rostliny s vysokou odolností k poléhání 
 • doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 klíčivých semen na ha  

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůdaRGT Tempo 

 • středně raný MSL hybrid ze společného šlechtění RAGT a NPZ
 • vyniká velmi vysokým výnosem a výborným zdravotním stavem 
 • robustní habitus s tmavě zelenou barvou listů
 • vysoká efektivita využití dusíku 
 • specifická rezistence k infekci virem žloutenky vodnice (TuYV)
 • odolnost vůči phomě a snížená pukavost šešulí
 • vhodný i pro pozdní výsevy 
 • doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 klíčivých semen na ha dle termínu setí 

Právně chráněná odrůdaRGT Jakuzzi

 • středně raný restaurovaný hybrid
 • nově registrovaný v ČR 2019
 • vysoký, stabilní výnos semene v různých podmínkách
 • odolnost vůči Phomě – gen Rlm7
 • vysoký obsah oleje & výnos oleje
 • velmi vysoká odolnost k poléhání (7,8 b. ÚKZÚZ)
 • doporučený výsevek 500 tis. semen/ha

Právně chráněná odrůdaRGT Trezzor

 • středně raný MSL hybrid registrovaný v ČR
 • nejvýnosnější hybrid v pokusech SPZO 2019 v ČR, SK
 • velmi vysoký a stabilní výnos
 • vysoký obsah oleje (49,3%)
 • výborný zdravotní stav - odolnost vůči Phomě
 • velmi dobrá mrazuvzdornost a přezimování
 • velmi vysoká odolnost poléhání (7,7 b. ÚKZÚZ)
 • výborně se vyrovnává i se suššími lokalitami
 • doporučený výsevek 500 tis. semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaSněžka

 • polopozdní liniová odrůda vyšlechtěná v ČR
 • nejvýnosnější liniová odrůda v ČR (ÚKZÚZ 2020 i 2018- 2020) 
 • středně vysoká odrůda s výbornou odolností k poléhání ( 8,3 b) 
 • velmi dobrá odolnost vůči napadení třemi hlavními chorobami (fóma 6,6 b, hlízenka 6,2 b, komplex kořenových chorob 6,7 b) 
 • nízký obsah glukosinolátů, středně vysoký obsah oleje 
 • doporučený výsevek je 700 000 klíčivých semen na ha