Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Vojtěška setá

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRHolyna

 • raná, středně vysoká až vysoká odrůda povolená v roce 2009
 • je středně odolná k poléhání, jarní růst i obrůstání po sečích je rychlé
 • poskytuje vysoký výnos již v roce zásevu, ale i v prvním a druhém užitkovém roce, zejména v KVO a ŘVO, velmi dobře snáší suché a teplé lokality
 • odrůda je odolná k patogenům cévního vadnutí

Zástupce v ČR: AGROGEN Troubsko s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRKamila

 • středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná poléháníregistrována v r. 2006
 • jarní růst je rychlý až velmi rychlý, začátek kvetení je ranýaž středě raný
 • obrůstání po sečích je rychlé až velmi rychlé
 • v polních pokusech nebylo zjištěno významnější napadeníkomplexem patogenů cévního vadnutí
 • výnos zelené i suché hmoty v roce zásevu je vysoký, středněvysoký až vysoký v prvním, druhém a třetím užitkovém roce

Zástupce v ČR: AGROGEN Troubsko s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČRMagda

 • intenzivní pícninářská odrůda typu Pálavy s vyšší odolnostíproti patogenům cévního vadnutí
 • odrůdu Pálava překonává ve výnosu zelené hmoty i senao cca 2 – 3%, ve výnosu semen o 5%
 • vhodná pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast
 • polovzpřímený až vzpřímený trs, středně vysoký počet lodyhs vysokým počtem internodií
 • registrována v ČR v roce 1986

Zástupce v ČR: AGROGEN Troubsko s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Odrůda registrovaná v ČROslava

 • registrována v ČR v roce 2003
 • syntetickou odrůdu tvoří pět komponent tj. klony 728 (Palava x Zuzana), 730 (Palava x Zuzana), 742 (Hodonínka), 747 (Přerovská) a 757 (Flandria)
 • šlechtěna na zvýšenou symbiotickou fixaci dusíku
 • vysoký výnos zelené hmoty (v roce zásevu 106 %) i sena (v roce zásevu 104 %)
 • vyšší odolnost komponent vůči patogenům cévního vadnutí a háďátku zhoubnému (130 - 138 % kontrolní odrůdy Palava)
 • vhodná do ochranných pásem zdrojů pitné vody a pro úsporné systémy hospodaření

Zástupce v ČR: AGROGEN Troubsko s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaTereza

 • odrůda vyšlechtěna na ŠS v Želešicích a registrovaná v roce 2009
 • vznikla přikřížením pastevní vojtěšky
 • středně odolná k poléhání, napadení patogeny cévního vadnutí nezjištěno
 • jarní růst i obrůstání po sečích je rychlé
 • výnos zelené i suché hmoty v roce zásevu a v dalších užitkových letech je vysoký

Zástupce v ČR: AGROGEN Troubsko s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČRZuzana

 • odrůda má vysokou odolnost proti háďátku zhoubnému a patogenům cévního vadnutí
 • má vyšší intenzitu symbiotické fixace vzdušného N
 • lze ji pěstovat na pozemcích s nižší hodnotou pH (do 5,5), snese i těžší půdy
 • rostliny jsou nižšího vzrůstu v porovnání s odrůdou Palava a má vyšší odolnost proti poléhání a podrůstání
 • má kratší, rozvětvený kořen, je vhodná do oblastí s vyšším množstvím srážek během vegetace
 • je velmi oblíbená pro své bohaté olistění, sucho a písčité půdy nesnáší

Zástupce v ČR: AGROGEN Troubsko s.r.o.