Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Tritikale jarní

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Andrus

 • středně raná odrůda
 • středně vysoký vzrůst se střední odolností k poléhání
 • výborný zdravotní stav
 • nižší odnožovací schopnost
 • velmi dobrá odolnost k napadení rzemi a listovými skvrnitostmi
 • velké zrno s vysokou objemovou hmotností
 • vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
 • ošetření morforegulátory ve střední dávce je potřebné
 • fungicidní ošetření při silnějším tlaku chorob je žádoucí

Doporučený výsevek: 5 MKS/ha v co nejranějším termínu
Zástupce v ČR: OSEVA UNI a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EUSomtri

 • polopozdní velmi výnosná odrůda
 • středně vysoké až vysoké rostliny
 • vynikající odolnost vůči poléhání
 • velké zrno s velmi vysokou HTZ
 • vysoká odolnost vůči braničnatkám na listu i v klase
 • velmi dobrá odolnost vůči rzi pšeničné, padlí travnímu i fuzariózám v klase
 • odrůda vhodná pro krmivářské účely
 • ideální pro silážování i výrobu bioplynu

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.