Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Svazenka vratičolistá

Odrůda registrovaná v ČRVětrovská

  • rychlý růst, zejména v KVO a ŘVO bohatá tvorba kořenového systému i nadzemní hmoty
  • vhodná především do osevních postupů s vyšším zastoupením řepky ozimé
  • pro půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožené stanoviště jako vymrzající meziplodina a následný výsev kukuřice do mulče
  • na zelené hnojení