Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

SYNGENTA CZECH s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda NovinkaRNX 193206 (SY Aliboom)

 • rezistence k Plasmodiophora  brassicae 
 • hybrid odolný k nejčastěji se vyskytujícím rasám nádorovitosti košťálovin
 • vykonnostně převyšuje úspěšnou odrůdu SY Alibaba a dokonce i SY Alix
 • proti oběma odrůdám vykazuje také vyšší olejnatost
 • olejnatost 47,9%, HTS 5,24 g 
 • má výborný zdravotní stav 
 • nese geneticky podmíněnou odolnost proti viru žloutence vodnice (TuYV)
 • rychlejší vývoj na podzim, doporučujeme podzimní aplikaci morforegulátoru 
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin na m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Aganos

 • středně raný hybrid
 • stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami v EU
 • geneticky podmíněná odolnost k viru žloutenky vodnice (TuYV) a fómě (gen RLM7)
 • vysoká HTS i v suchých podmínkách
 • rychlý vývoj na podzim, možnost i pozdnějšího setí
 • rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu do prodlužovacího růstu
 • vhodný i na horší stanoviště (písčité půdy) nebo do podmínek minimalizace
 • dobrý zdravotní stav • vysoká odolnost vyzimování a poléhání
 • olejnatost 46,6%, HTS 5,6 g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin na m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda SY Ilona

 • středně raná liniová odrůda se stabilním a vysokým výnosem
 • rostliny nižšího vzrůstu s pevným stonkem a vyrovnaným porostem
 • vysoká odolnost k vyzimování
 • vysoký obsah oleje v sušině semene (48,4%)
 • možno pěstovat i na lehčích půdách
 • husté nasazení šešulí, HTS 5,3g
 • středně rychlý vývoj rostlin na podzim
 • doporučená hustota 55 – 60 rostlin na m2
 • doporučený výsevek 550 000 až 600 000 klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda SY Florida

 • raný hybrid se stabilním výnosem prověřeným i v ČR (v registračních zkouškách ÚKZÚZ)
 • vhodný do všech oblastí pěstování řepky ozimé
 • snáší minimalizační technologie i oblasti s lehčími půdami
 • střední obsah oleje s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin
 • vysoká odolnost proti phomě a cilindosporiu
 • střední odolnost ke hlízence a verticiliu
 • středně vysoké rostliny s mohutným habitem a velmi dobrou odolností k poléhání
 • na podzim je vhodná aplikace růstových regulátorů
 • dobře strukturovaný a hluboký kořenový systém
 • velmi rychlá regenerace v jarním období, rané kvetení i rané zrání, rychlé a dobré využití zimní vláhy • vhodný i pro pozdní setí
 • registrace FR 2015, HU 2015, PL 2015
 • olejnatost 48,8%, HTS 4,93g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda SY Harnas

 • středně raný výkonný hybrid s výnosovou stabilitou
 • hybrid vyšlechtěný metodou SafecrossTM do různých půdně klimatických podmínek
 • hybrid registrovaný v Anglii, v ČR je v registračním řízení
 • vynikající výkonnost a flexibilitu potvrzuje v pokusech na mnoha místech
 • v roce 2014 dosáhl výnosu ve státních zkouškách v teplé oblasti 110% a v chladné oblasti 106%, celkový průměr za 2 roky zkoušení činil 106% s olejnatostí přes 104%, HTS je cca 5,75g
 • rostliny jsou středně vysoké, boční větve dlouhé s velmi dobrým nasazením šešulí
 • dostupné pokusy potvrzují velmi dobrou odolnost přezimování
 • dozrává rovnoměrně a plné zralosti dosáhne za cca 203 dní
 • vysoká odolnost vůči suchu, vhodný i do lehčích půd a teplejších oblastí
 • hybrid velmi dobře reaguje na intenzitu pěstování
 • velmi dobrý zdravotní stav a nenáročnost na prostředí, nepoléhavost
 • obsah oleje 48,8%, HT 5,75 g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaSY Glorietta 

 • středně raný hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem 
 • geneticky podmíněna odolnost k viru žloutenky vodnice (TuYV)
 • obsah oleje cca 48%, HTS 5,1 g 
 • vysoká odolnost vyzimování a poléhání 
 • stabilní výnosy napříč podmínkami a lokalitami 
 • odrůda vhodná i na stanoviště s lehčími půdami 
 • pomalejší podzimní vývoj, bez tendence k přechodu do prodlužovacího růstu 
 • vhodná i pro ranější termíny setí 
 • vyšší odolnost verticiliu
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaSY Alix

 • rezistence k Plasmodiophora  brassicae 
 • středně raný hybrid odolný proti nejčastějším rasám nádorovitosti košťálovin
 • výkonnostně převyšuje úspěšnou odrůdu SY Alibaba
 • obsah oleje 47,5% , HTS 5,2 g
 • vysoká odolnost vyzimování a poléhání (nízký habitus rostlin) 
 • hybrid s pomalejším startem na podzim i na jaře 
 • nevyžaduje intenzivní ošetření růstovým regulátorem 
 • nízká tendence k podzimnímu prodlužování stonku 
 • možný výsev i v ranějších termínech setí 
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha