Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

SYNGENTA CZECH s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda NovinkaAganos

 • středně raný hybrid
 • stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami v EU
 • geneticky podmíněná odolnost k viru žloutenky vodnice (TuYV) a fómě (gen RLM7)
 • vysoká HTS i v suchých podmínkách
 • rychlý vývoj na podzim, možnost i pozdnějšího setí
 • rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu do prodlužovacího růstu
 • vhodný i na horší stanoviště (písčité půdy) nebo do podmínek minimalizace
 • dobrý zdravotní stav • vysoká odolnost vyzimování a poléhání
 • olejnatost 46,6%, HTS 5,6 g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin na m2
 • doporučený výsevek 500000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda SY Ilona

 • středně raná liniová odrůda se stabilním a vysokým výnosem
 • rostliny nižšího vzrůstu s pevným stonkem a vyrovnaným porostem
 • vysoká odolnost k vyzimování
 • vysoký obsah oleje v sušině semene (48,4%)
 • možno pěstovat i na lehčích půdách
 • husté nasazení šešulí, HTS 5,3g
 • středně rychlý vývoj rostlin na podzim
 • doporučená hustota 55 – 60 rostlin na m2
 • doporučený výsevek 550000 až 600000 klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda SY Iowa

 • středně raný hybrid s vysokým a stabilním výnosem v různých půdních a klimatických podmínkách
 • výsledky registračních zkoušek v EU prokázaly stabilní výnosovou úroveň (DE 111%, PL 115%, UK 105%, DK 107%)
 • velmi plastický, snáší i různé stresové podmínky
 • velice vitální hybrid rychlým startem na podzim i na jaře
 • doporučujeme podzimní aplikaci růstového regulátoru
 • robustní hybrid nižší až střední výšky cca 154 cm odolný poléhání
 • velmi dobrá odolnost vyzimování
 • vynikající odolnost phomě (RLM7) a dobrá odolnost k hlízence
 • vhodný pro podmínky minimalizace
 • obsah oleje 48,9 %, HTS 5,7 g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda SY Florida

 • raný hybrid se stabilním výnosem prověřeným i v ČR (v registračních zkouškách ÚKZÚZ)
 • vhodný do všech oblastí pěstování řepky ozimé
 • snáší minimalizační technologie i oblasti s lehčími půdami
 • střední obsah oleje s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin
 • vysoká odolnost proti phomě a cilindosporiu
 • střední odolnost ke hlízence a verticiliu
 • středně vysoké rostliny s mohutným habitem a velmi dobrou odolností k poléhání
 • na podzim je vhodná aplikace růstových regulátorů
 • dobře strukturovaný a hluboký kořenový systém
 • velmi rychlá regenerace v jarním období, rané kvetení i rané zrání, rychlé a dobré využití zimní vláhy • vhodný i pro pozdní setí
 • registrace FR 2015, HU 2015, PL 2015
 • olejnatost 48,8%, HTS 4,93g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda SY Harnas

 • středně raný výkonný hybrid s výnosovou stabilitou
 • hybrid vyšlechtěný metodou SafecrossTM do různých půdně klimatických podmínek
 • hybrid registrovaný v Anglii, v ČR je v registračním řízení
 • vynikající výkonnost a flexibilitu potvrzuje v pokusech na mnoha místech
 • v roce 2014 dosáhl výnosu ve státních zkouškách v teplé oblasti 110% a v chladné oblasti 106%, celkový průměr za 2 roky zkoušení činil 106% s olejnatostí přes 104%, HTS je cca 5,75g
 • rostliny jsou středně vysoké, boční větve dlouhé s velmi dobrým nasazením šešulí
 • dostupné pokusy potvrzují velmi dobrou odolnost přezimování
 • dozrává rovnoměrně a plné zralosti dosáhne za cca 203 dní
 • vysoká odolnost vůči suchu, vhodný i do lehčích půd a teplejších oblastí
 • hybrid velmi dobře reaguje na intenzitu pěstování
 • velmi dobrý zdravotní stav a nenáročnost na prostředí, nepoléhavost
 • obsah oleje 48,8%, HT 5,75 g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda SY Cassidy

 • středně raný prověřený a stabilní hybrid s vysokým výnosem semen i oleje
 • rostliny jsou v průměru vysoké 151 cm s mohutnou kořenovou soustavou
 • doba plné zralosti za cca 204 dní s velmi dobrým přezimováním na úrovni 94%
 • nadprůměrná odolnost fómovému černání stonku, černi řepkové, plísni šedé a velmi dobrá odolnost vůči sklerotiniové hnilobě
 • dobrá pokryvnost a rovnoměrné dozrávání, větví od spodní třetiny rostliny
 • vhodný i pro pozdní setí
 • na clomazone není citlivý, vyžaduje běžnou agrotechniku
 • obsah oleje 46,1%, HTS 5,45g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaSY Alibaba

rezistentní k Plasmodiophoře

 • vylepšená genetika, proti hybridu SY Alister, vyšší výnos, vyšší obsah oleje i vyšší odolnost vůči Phoma lingam
 • hybrid s pomalejším startem na podzim i na jaře, nevyžaduje intenzivní ošetření růstovým regulátorem
 • odolný proti vybíhání na podzim, možno využít pro rané termíny setí
 • nízký vzrůst rostlin s vysokou odolností proti poléhání
 • obsah oleje 47,31%, HTS 4,68g
 • doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 500 tisíc klíčivých semen/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRVapiano

 • středně raná liniová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem (111% na průměr odrůd ve zkouškách ÚKZÚZ) a vysokým obsahem oleje
 • vyznačuje se vysokou odolností vůči suchu
 • odrůda nižšího vzrůstu s pevným stonkem a hustým nasazením šešulí
 • velmi dobrá odolnost k plísni šedé, fómovému černání stonků, sklerotiniové hnilobě a dobrá odolnost k černi řepkové
 • plné zralosti dosahuje za 200 dnů
 • obsah oleje 49,1%, HTS 4,62g
 • doporučená hustota 55 – 60 rostlin/m2
 • doporučený výsevek 550 – 600 tisíc semen/ha