Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

RAPOOL CZ s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Atora

 • polopozní hybrid s vynikající kombinací vysokého výnosu a velmi vysoké olejnatosti
 • velmi dobrá zimovzdornost, plasticita, zdravotní stav a odolnost poléhání
 • robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule
 • vzrůstný hybrid (cca 169 cm) s kompaktním šešulovým patrem a rovnoměrným dozráváním
 • rychlý podzimní vývoj s rychlou pokryvností, nízký úbytek rostlin i listové plochy po zimě, nadprůměrná odolnost vůči mrazu
 • výborný zdravotní stav
 • doporučena je podzimní i jarní regulace
 • vhodný je pro všechny výrobní oblasti a všechny půdní typy
 • pro střední až pozdní termíny setí a intenzivní a středně intenzivní způsob pěstování
 • doporučený výsevek: 400000 až 600000 klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Temptation

 • středně raný plastický hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 • rezistentní vůči TuYV, vhodný pro různé podmínky pěstování
 • středně vysoké rostliny (160 cm) s dobrou odolností proti poléhání (7,7)
 • vysoký obsah oleje (48,98%) v sušině semen
 • odolnost vůči chorobám je na střední úrovni
 • velmi rychlý počáteční vývoj na podzim a vynikající zimovzdornost
 • hybrid velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • velmi dobrých výsledků dosahuje i v přísuškových oblastech
 • vhodný pro minimalizační a půdoochranné technologie
 • doporučený výsevek 400 - 450 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Kuga

 • výnosný, plastický, raný až středně hybrid
 • rychlý počáteční vývoj
 • výjimečná zimovzdornost a mrazuvzdornost
 • tolerantní ke stresovým podmínkám
 • vytváří středně vysoký porost (cca 162 cm) s nadprůměrnouodolností k poléhání
 • doporučený výsevek 400 až 450 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůda Dominator

 • středně raný adaptabilní hybrid
 • geneticky podmíněná rezistence TuYV (gen. R54)
 • nová rezistence vůči phomové hnilobě lodyhy (APR37)
 • středně vysoké rostliny (151 cm) s vysokou odolností k poléhání (8,8 – ÚKZÚZ)
 • vysoký obsah oleje 49,46% v sušině semen
 • doporučený výsevek je 400 - 550 tisíc klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v ČR Novinka Právně chráněná odrůda Keltor

 • raný, krátký (143 cm) a výnosný hybrid
 • velmi vysoká odolnost proti poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • homogenní zrání usnadňuje sklizeň bez nutnosti desikace
 • doporučený výsevek je 450 až 550 tisíc klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Kicker

 • středně raný až polopozdní hybrid s novou rezistencí k phomě – APR37
 • vhodný pro úzké osevní sledy a těžké jílovité půdy
 • středně vysoký vzrůst (165 cm) s dobrou odolností k poléhání (7,7)
 • velmi vysoká olejnatost cca 49%
 • vynikající zdravotní stav až do sklizně
 • fomové černání stonku 7,2, bílá hniloba 6,5, alternáriová skvrnitost 7,6, verticilium 7,1
 • doporučený výsevek 400 - 500 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaDariot

 • polopozdní hybrid nejnovějšího šlechtění s mimořádnou výnosovou stabilitou
 •  rychlejší start, efektivnější fotosyntéza a využití dusíku
 • gen rezistence RLM 7 proti fomovému černání stonků
 • výborný zdravotní stav a vynikající regenerační schopnost
 • extrémní odolnost vůči pukání šešulí
 • vhodný pro přísuškové lokality, low-input systémy a minimalizační technologie
 • robustní habitus rostlin s optimálním počtem šešulí na rostlinu
 • snížená apikální dominance, více energie do kvetení a tvorby šešulí
 • doporučený výsevek 400 až 450 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaMarathon

 • polopozdní hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem, nižšího vzrůstu (cca 138 až 142 cm) s velmi vysokou odolností k poléhání a vysokou plasticitou
 • výborná výnosová stabilita v každém ročníku pěstování, nadprůměrná olejnatost - 48,91 % v sušině semen (ÚKZÚZ 2015), bezproblémové přezimování
 • velmi siný a hluboký kořenový systém, výborná regenerační schopnost
 • vysoká efektivita příjmu dusíku, vysoká rentabilita pěstování
 • velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností vůči plísni šedé (Botrytis cinerea) známka 8,4
 • vhodný do všech výrobních oblastí, zejména na bonitně lepší (hluboké) půdy
 • vhodný je pro rané až střední termíny setí, pro intenzivní i základní úroveň agrotechniky, hybrid bez jakýchkoliv pěstitelských rizik
 • doporučený výsevek: 400 až 600 tisíc klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůda Penn

 • polopozdní hybrid tolerantní k vysokým teplotám v době dozrávání
 • raný nástup do jarní vegetace, rané kvetení
 • vysoký počet semen v šešuli a vysoká HTS
 • kořenový systém má silně vyvinutou boční strukturu
 • vynikající regenerační schopnost
 • vynikající zdravotní stav, zejména vysoká odolnost verticiliu
 • vhodný pro lehčí až středně těžké půdy
 • doporučený výsevek 450 - 550 tisíc klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaInspiration

 • středně raný robustní, vitální hybrid s prodlouženou délkou plodného patra
 • vysoká plasticita, vysoká olejnatost, vysoká HTS
 • vhodný především pro intenzivní systém pěstování s vysokou reakcí na intenzifikační opatření v podobě výrazného prodloužení šešulového patra
 • podzimní a jarní ošetření regulátory růstu (azolovými přípravky) by mělo být standardním ošetřením, výrazně podporuje bohaté větvení
 • vhodný do všech oblastí pěstování, má výbornou zimovzdornost i mrazuvzdornost
 • dosahuje střední až vyšší výšky (cca 164 cm), má výbornou odolnost k poléhání a vyrovnaný 
 • porosty nepřehušťovat.
 • doporučený výsevek je do 400000 klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaMercedes

 • polopozdní hybrid pro těžké podmínky pěstování, pro studené, těžké jílovité půdy
 • velmi rychlý počáteční vývoj na podzim s výjimečnou úrovní přezimování
 • pozvolný nástup do jarní vegetace vlivem delší regenerace
 • delší období dlouživého růstu rozšiřuje aplikační okno růstových regulátorů
 • středně vysoké rostliny, velmi vysoký obsah oleje i velmi vysoký výnos oleje z ha
 • vysoce homogenní hybrid s rovnoměrným dozráváním slámy a šešulí
 • vhodný především pro střední, středně pozdní a pozdní termíny setí, pro středně intenzivní a intenzivní agrotechniku
 • vhodný pro redukované technologie zpracování půdy
 • doporučený výsevek: 500000 klíčivých semen na ha.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaSherpa

 • středně raný vysoce výkonný hybrid s mohutným kořenovým systémem
 • rychlý počáteční vývoj, velmi vysoká zimovzdornost
 • velmi vysoká regenerační schopnost a dobrá odolnost vůči všem významným chorobám řepky
 • nízký až středně vysoký porost (cca 143 cm) s vysokou odolností k poléhání s vynikající homogenitou a raným dozráváním
 • silný kulovitý kořen zajišťuje výbornou a rychlou regeneraci po zimě, adaptabilitu a stabilitu v jarním růstu, vysoká využitelnost hnojiv
 • velmi dobře se vyrovnává se stresovými situacemi pozdní setí, poškození herbicidem, zamokření, poškození mrazem či přísušky
 • doporučená je středně intenzivní až intenzivní agrotechnika, možná je i základní
 • doporučený výsevek: 400 až 600 tisíc klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaRohan

 • středně raný restaurovaný hybrid určený pro kontinentální podmínky
 • stabilně vysoký až velmi vysoký výnos semene a oleje
 • rostliny tvoří nízký až středně vysoký kompaktní porost s vysokou odolností k poléhání 8,5
 • rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní regenerace
 • vysoká až velmi vysoká zimovzdornost, výjimečná tolerance k přísuškům
 • dobrý zdravotní stav
 • vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, pro intenzivní až středně intenzivní způsob pěstování
 • vhodný pro střední až středně pozdní termín setí
 • doporučený výsevek: 400 – 600.000 klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůdaCroquet

 • rasově specifická rezistence vůči nádorovitosti brukvovitých
 • kombinace s rezistencí vůči phomě APR37
 • z důvodu ochrany rezistence je hybrid určen výhradně na pozemky s výskytem plasmodiophory
 • vhodný je na všechny druhy půd, včetně těžkých a jílovitých
 • optimální termín setí je střední až pozdní
 • doporučený výsevek 450 - 550 tisíc klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůdaCrome

 • nová generace hybridů odolných plasmodiophoře
 • adaptabilita hybridu umožňuje jeho pěstování na lehčích i těžších půdách
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • robustní habitus již na podzim
 • rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání
 • doporučený výsevek 450 - 550 tisíc klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaPhoenix CL

 • středně raný CL hybrid s vysokou stabilitou vysokých výnosů
 • střední HTS s vysokou olejnatostí
 • rychlý počáteční vývoj, výborná úroveň přezimování
 • středně pozdní nástup do jarní vegetace a kvetení
 • střední výška rostlin (cca 166 cm) s větším počtem větví
 • dobrá odolnost vůči chorobám a poléhání
 • odolnost vůči přísuškům a výjimečná adaptabilita ke kontinentálním podmínkám
 • hybrid je vhodný pro středně rané až pozdní termíny setí
 • vhodný je pro střední a vysokou intenzitu pěstování
 • doporučený výsevek 400 - 450 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaVeritas CL

 • polopozdní robustní hybrid i pro suchá stanoviště s technologií Clearfield
 • významný synergický efekt s herbicidem Cleravis
 • vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a vysokým obsahem oleje
 • velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst s nadprůměrnou úrovní přezimování
 • neset příliš brzy, vhodné jsou střední až pozdní termíny setí
 • podzimní ošetření regulátory růstu brát jako standard
 • nástup do jarní vegetace je pozvolnější
 • rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání
 • robustní charakter rostlin, mohutný kořenový systém a mohutné větvení
 • vyniká odolností vůči fomovému černání stonku
 • vynikající odolnost praskání šešulí
 • doporučený výsevek 400000 až 500000 klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí