Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

RAPOOL CZ s.r.o.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Temptation

 • středně raný plastický hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 • rezistentní vůči TuYV (gen R54), vhodný pro různé podmínky pěstování
 • středně vysoké rostliny (151 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání (7,7)
 • vysoký obsah oleje (49,64 %) v sušině semen
 • odolnost vůči chorobám je na střední úrovni
 • vitální a dynamický vývoj rostlin na podzim a vynikající zimovzdornost
 • hybrid velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • velmi dobře snáší i základní agrotechniku
 • velmi dobrých výsledků dosahuje i v přísudkových oblastech
 • vhodný pro minimalizační a půdoochranné technologie
 • doporučený výsevek 400 – 450 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Atora

 • polopozdní hybrid s vynikající kombinací vysokého výnosu a velmi vysoké olejnatosti
 • velmi dobrá zimovzdornost, plasticita, zdravotní stav a odolnost poléhání
 • robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule
 • vzrůstný hybrid (cca 167 cm) s kompaktním šešulovým patrem a rovnoměrným dozráváním
 • rychlý podzimní vývoj s rychlou pokryvností, nízký úbytek rostlin i listové plochy po zimě, nadprůměrná odolnost vůči mrazu
 • výborný zdravotní stav
 • prokázaná tolerance vůči TuYV (Turnip yellow virus)
 • doporučena je podzimní i jarní regulace
 • vhodný je pro všechny výrobní oblasti a všechny půdní typy
 • pro střední až pozdní termíny setí a intenzivní a středně intenzivní způsob pěstování
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaKeltor

 • raný (nejranější) hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
 • homogenní porost krátkého vzrůstu 142 cm
 • rané kvetení i zrání, srovnatelné s hybridem Rohan
 • velmi vysoká odolnost proti poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní k TuYV
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • homogenní zrání usnadňuje sklizeň bez nutnosti desikace
 • doporučený výsevek 450 – 550 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Dominator

 • středně raný adaptabilní hybrid
 • výtečná kombinace vysokého výnosu, vysoké olejnatosti a zdravotního stavu
 • geneticky podmíněná rezistence TuYV (gen. R54)
 • nová rezistence vůči phomové hnilobě lodyhy (APR37)
 • specialista pro úzké osevní postupy
 • středně vysoké rostliny (149 cm) s vysokou odolností k poléhání (8,6 – ÚKZÚZ)
 • vysoký obsah oleje 48,9 % v sušině semen
 • doporučený výsevek 400 – 550 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaDuplo

 • středně raný robustní hybrid nové genetické řady, vhodný do sucha
 • vysoký výnos semen a oleje
 • obsah oleje 49,31 % v sušině semen
 • středně vysoký až vysoký porost (153 cm)
 • vynikající odolnost k poléhání
 • velmi rychlé vzcházení a vývoj na podzim
 • rychlý vývoj kořenového aparátu a listové růžice
 • jistota přezimování v kontinentálních podmínkách
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolnost vůči phomě Rlm7 a TuYV
 • nepukavost šešulí
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda NovinkaBatis

 • středně raný hybrid, raně kvetoucí s vysokým a stabilním výnosem
 • vhodný do všech výrobních oblastí, včetně přísuškových
 • špičková olejnatost (48,6 %), špičkový výnos oleje
 • střední až kratší vzrůst (148 cm), vysoká odolnost k poléhání
 • velmi rychlý počáteční vývoj
 • vysoká efektivita příjmu živin
 • vhodný pro intenzivní i extenzivní systém hospodaření
 • velmi dobrý zdravotní stav, navíc rezistentní TuYV
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Kuga

 • raný až středně raný hybrid adaptabilní k extrémním podmínkám pěstování
 • rychlý počáteční vývoj a vysoká vitalita rostlin
 • výjimečná zimovzdornost a mrazuvzdornost
 • vynikající regenerační schopnost po zimě
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • tolerantní ke stresovým podmínkám
 • vysoce tolerantní k TuYV
 • vysoká olejnatost
 • vytváří středně vysoký porost (cca 162 cm) s nadprůměrnou odolností k poléhání
 • hybrid je vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaDariot

 • polopozdní hybrid nejnovějšího šlechtění s mimořádnou výnosovou stabilitou
 • robustní habitus rostlin s optimálním počtem šešulí na rostlinu
 • snížená apikální dominance, více energie do kvetení a tvorby šešulí
 • rychlejší start, efektivnější fotosyntéza a využití dusíku
 • specialista pro přísuškové lokality, low-input systémy a minimalizační technologie
 • gen rezistence RLM 7 proti fomovému černání stonků
 • výborný zdravotní stav a vynikající regenerační schopnost
 • extrémní odolnost vůči pukání šešulí
 • doporučený výsevek 350 – 500 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Kicker

 • středně raný až polopozdní hybrid s novou rezistencí k phomě – APR37
 • vhodný pro úzké osevní sledy a těžké jílovité půdy
 • velmi rychlý počáteční růst při nižším riziku přerůstání
 • nová architektura kořenů s vyšším podílem jemného kořenového vlášení
 • středně vysoký vzrůst (165 cm) s dobrou odolností k poléhání (7,6)
 • velmi vysoká olejnatost cca 49 %
 • vynikající zdravotní stav až do sklizně
 • fomové černání stonku 7,1, bílá hniloba 6,7, černi řepkové 7,3, verticiliu 7,1
 • doporučený výsevek 400 – 500 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaCroquet

 • rasově specifická rezistence vůči nádorovitosti brukvovitých
 • kombinace s rezistencí vůči phomě APR37
 • z důvodu ochrany rezistence je hybrid určen výhradně na pozemky s výskytem plasmodiophory
 • vhodný na všechny druhy půd, včetně těžkých a jílovitých
 • optimální termín setí je střední až pozdní
 • doporučený výsevek 450 - 550 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaCrome

 • nová generace hybridů odolných plasmodiophoře
 • adaptabilita hybridu umožňuje jeho pěstování na lehčích i těžších půdách
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • robustní habitus již na podzim
 • rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání
 • doporučený výsevek 450 - 550 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaClavier CL

 • středně raný hybrid, úspěšný v pokusech SPZO 2018–2019 s technologií CL
 • vysoké výnosy a vysoká olejnatost, meziročníková výnosová stabilita
 • výjimečná adaptabilita ke kontinentálním podmínkám
 • rychlý počáteční vývoj, středně rychlý jarní vývoj
 • velmi dobrá zimovzdornost
 • středně vysoké rostliny s vyšším počtem větví
 • dobrá odolnost k poléhání
 • vynikající zdravotní stav
 • rezistence APR37 – nová odolnost fomovému černání stonku
 • vhodný do úzkých osevních postupů s vyšším zastoupením řepky
 • vhodný pro intenzivní a středně intenzivní agrotechniku
 • velmi dobrá reakce na intenzitu pěstování
 • doporučený výsevek 400 – 450 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaVeritas CL

 • polopozdní robustní hybrid i pro suchá stanoviště s technologií Clearfield
 • významný synergický efekt s herbicidem Cleravis
 • vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a vysokým obsahem oleje
 • velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst s nadprůměrnou úrovní přezimování
 • neset příliš brzy, vhodné jsou střední až pozdní termíny setí
 • podzimní ošetření regulátory růstu brát jako standard
 • nástup do jarní vegetace je pozvolnější
 • rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání
 • robustní charakter rostlin, mohutný kořenový systém a mohutné větvení
 • vyniká odolností vůči fomovému černání stonku
 • vynikající odolnost praskání šešulí
 • doporučený výsevek 400 - 500 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí