Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

RAPOOL CZ s.r.o.

Akilah

 • středně raný až polopozdní hybrid s excelentním zdravotním stavem
 • výnos semen 117% (ÚKZÚZ reg. 2018-2020)
 • vynikající olejnatost 48,06 % a výnos oleje 128%
 • dvojnásobná genetická rezistence TuYV a RlmS
 • vynikající odolnost fomě, hlízence, černím i komplexu kořenových chorob
 • středně vysoký až vysoký hybrid odolný proti poléhání (8)
 • vhodný pro rané až střední termíny setí
 • pro všechny půdní druhy včetně těžkých půd
 • jisté dozrávání i v podmínkách se zvýšeným tlakem houbových chorob
 • doporučený výsevek 400 000 – 600 000 klíčivých semen/ha 
 • Výhradní zastoupení: ELITA semenářská, a.s. 

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Atora

 • polopozdní hybrid s vynikající kombinací vysokého výnosu a velmi vysoké olejnatosti
 • velmi dobrá zimovzdornost, plasticita, zdravotní stav a odolnost poléhání
 • robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule
 • vzrůstný hybrid (cca 167 cm) s kompaktním šešulovým patrem a rovnoměrným dozráváním
 • rychlý podzimní vývoj s rychlou pokryvností, nízký úbytek rostlin i listové plochy po zimě, nadprůměrná odolnost vůči mrazu
 • výborný zdravotní stav
 • prokázaná tolerance vůči TuYV (Turnip yellow virus)
 • doporučena je podzimní i jarní regulace
 • vhodný je pro všechny výrobní oblasti a všechny půdní typy
 • pro střední až pozdní termíny setí a intenzivní a středně intenzivní způsob pěstování
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR

Právně chráněná odrůdaBatis

 • středně raný hybrid, raně kvetoucí s vysokým a stabilním výnosem 
 • vhodný do všech výrobních oblastí, včetně přísuškových 
 • špičková olejnatost, špičkový výnos oleje
 • střední až kratší vzrůst (148 cm), vysoká odolnost k poléhání
 • velmi rychlý počáteční vývoj
 • mimořádně vysoká efektivita příjmu živin
 • vhodný pro intenzivní i extenzivní systém hospodaření 
 • velmi dobrý zdravotní stav, navíc rezistence TuYV
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • doporučený výsevek 400 - 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaBeatrix CL

 • středně raný až polopozdní hybrid tolerantní k účinné látce imazamox
 • moderní genetika s vynikající výbavou 
 • rezistence vůči TuYV, phomě (gen RIm7)
 • geneticky podmíněná tolerance k suchu a nepukavosti šešulí
 • vysoký obsah oleje
 • střední až vyšší vzrůst, pevný a zdravý stonek
 • adaptabilní k různým půdně klimatickým podmínkám 
 • vhodné také do sušších podmínek pěstování
 • rychlý počáteční vývoj, doporučujeme pro střední až pozdní termíny setí
 • doporučený výsevek 400 – 500 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Clavier CL

 • středně raný hybrid, úspěšný v pokusech SPZO 2018–2019 s technologií CL
 • vysoké výnosy a vysoká olejnatost, meziročníková výnosová stabilita
 • výjimečná adaptabilita ke kontinentálním podmínkám
 • rychlý počáteční vývoj, středně rychlý jarní vývoj
 • velmi dobrá zimovzdornost
 • středně vysoké rostliny s vyšším počtem větví
 • dobrá odolnost k poléhání
 • vynikající zdravotní stav
 • rezistence APR37 – nová odolnost fomovému černání stonku
 • vhodný do úzkých osevních postupů s vyšším zastoupením řepky
 • vhodný pro intenzivní a středně intenzivní agrotechniku
 • velmi dobrá reakce na intenzitu pěstování
 • doporučený výsevek 400 – 450 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaCrome

 • středně raný hybrid nové generace hybridů odolných plasmodiophoře
 • nejvýnosnější hybrid s rezistencí proti nádorovitosti 
 • adaptabilita hybridu umožňuje jeho pěstování na lehčích i těžších půdách
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • velmi rychlý vývoj,robustní habitus již na podzim
 • rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání
 • doporučený výsevek 450 - 550 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaCrotora

 • středně raný až polopozdní hybrid středního až vyššího vzrůstu
 • genetický základ z hybridu Atora s rezistencí proti nádorovitosti 
 • velmi dobrá odolnost proti poléhání a komplexu významných chorob 
 • rychlý vývoj na podzim a velmi dobré přezimování 
 • vhodný pro všechny druhy půd včetně problematických těžkých půd 
 • z důvodu ochrany rezistence je určen výhradně na pozemky s výskytem plasmodiophory
 • optimální termín setí je střední až pozdní
 • doporučený výsevek 450 - 550 tisíc klíčivých semen/ha 

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaDMH 520 (Crocus)

 • středně raný hybrid s výnosem na úrovni moderních konvenčních hybridů
 • rezistence vůči patotypům Plasmodiophora brassicae vyskytující se v regionech severní Morava, jižní Čechy a severní Čechy
 • rezistence vůči TuYV, phomě (gen RIm7)
 • geneticky podmíněná nepukavost šešulí
 • střední až vyšší vzrůst, doporučujeme jarní ošetření proti poléhání
 • rychlý jarní start do vegetace 
 • jeho pěstování je určeno výhradně pro pozemky s výskytem plasmodiophory 
 • optimální termín setí je střední až pozdní 
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha 

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Dominator

 • středně raný adaptabilní hybrid
 • výtečná kombinace vysokého výnosu, vysoké olejnatosti a zdravotního stavu
 • geneticky podmíněná rezistence TuYV (gen. R54)
 • nová rezistence vůči phomové hnilobě lodyhy (APR37)
 • specialista pro úzké osevní postupy
 • středně vysoké rostliny (149 cm) s vysokou odolností k poléhání (8,6 – ÚKZÚZ)
 • vysoký obsah oleje 48,9 % v sušině semen
 • doporučený výsevek 400 – 550 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Duplo

 • středně raný robustní hybrid nové genetické řady, vhodný do sucha
 • vysoký výnos semen a oleje
 • obsah oleje 49,31 % v sušině semen
 • středně vysoký až vysoký porost (153 cm)
 • vynikající odolnost k poléhání
 • velmi rychlé vzcházení a vývoj na podzim
 • rychlý vývoj kořenového aparátu a listové růžice
 • jistota přezimování v kontinentálních podmínkách
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolnost vůči phomě Rlm7 a TuYV
 • nepukavost šešulí
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaJurek

 • vysoce výnosný středně raný hybrid s TuYV rezistencí
 • vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy
 • mimořádná adaptabilita, vitalita a strestolerance 
 • zvýšená efektivita příjmu dusíku 
 • výborný zdravotní stav , vyšší odolnost vůči verticiliu a phomě
 • středně vysoké rostliny (cca 135 cm), vysoká odolnost poléhání
 • rychlý podzimní vývoj kořenů i nadzemní biomasy 
 • hybrid vhodný i do extrémních podmínek
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí 
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaKeltor

 • raný (nejranější) hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
 • homogenní porost krátkého vzrůstu 142 cm
 • rané kvetení i zrání, srovnatelné s hybridem Rohan
 • velmi vysoká odolnost proti poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní k TuYV
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • homogenní zrání usnadňuje sklizeň bez nutnosti desikace
 • doporučený výsevek 450 – 550 tisíc klíčivých semen/ha v závislosti na termínu setí

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Kuga

 • raný až středně raný hybrid adaptabilní k extrémním podmínkám pěstování
 • rychlý počáteční vývoj a vysoká vitalita rostlin
 • výjimečná zimovzdornost a mrazuvzdornost
 • vynikající regenerační schopnost po zimě
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • tolerantní ke stresovým podmínkám
 • vysoce tolerantní k TuYV
 • vysoká olejnatost
 • vytváří středně vysoký porost (cca 162 cm) s nadprůměrnou odolností k poléhání
 • hybrid je vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Temptation

 • středně raný plastický hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 • rezistentní vůči TuYV (gen R54), vhodný pro různé podmínky pěstování
 • středně vysoké rostliny (151 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání (7,7)
 • vysoký obsah oleje (49,64 %) v sušině semen
 • odolnost vůči chorobám je na střední úrovni
 • vitální a dynamický vývoj rostlin na podzim a vynikající zimovzdornost
 • hybrid velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • velmi dobře snáší i základní agrotechniku
 • velmi dobrých výsledků dosahuje i v přísudkových oblastech
 • vhodný pro minimalizační a půdoochranné technologie
 • doporučený výsevek 400 – 450 tisíc klíčivých semen/ha