Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

CORTEVA - PIONEER

 

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaPT303

 • středně raný hybrid s novou ochranou proti hlízence
 • obsahuje nový Pioneer Protector Sclerotinia gen, který výrazně zpomaluje šíření nákazy hlízenkou a stabilizuje zdravotní stav porostu, což má v konečném důsledku významný dopad na samotný výnos
 • výborná polní vzcházivost a následný rychlý růst na podzim
 • velmi silný kořenový krček a rychlá jarní regenerace 
 • vyšší habitus rostlin s vysokou odolností k poléhání 
 • morforegulaci doporučujeme na podzim i na jaře
 • velmi dobré přezimování s dobrou odolností vůči přísuškům 
 • hybrid je vhodný do všech oblastí pěstování řepky
 • vysoká olejnatost nad 47% 
 • doporučujeme setí ve druhé polovině agrotech. termínu 
 • doporučený výsevek je dle termínu setí od 450 000 – 500 000 semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaPT271

 • středně pozdní tradiční hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 • vynikající výnos semen s vysokou olejnatostí cca 48,2%
 • zvýšená odolnost vůči Phomě díky genu rezistence RLM 7
 • středně rychlý podzimní vývoj
 • použití růstových regulátorů na podzim vždy doporučujeme
 • velmi dobrých výsledků dosahuje i na sušších lokalitách
 • doporučený výsevek 400 – 500 tisíc semen/ha
 • optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaPT275

 • středně pozdní tradiční hybrid s vynikajícím výnosem semen a špičkovou olejnatostí
 • vysoký výnos oleje 47,7%
 • zvýšená odolnost vůči fomě díky genu rezistence Rlm7
 • střední rychlost pozdního růstu
 • vhodné pro rané až středně pozdní termíny setí
 • střední odolnost k poléhání 
 • použití růstových regulátorů na podzim vždy doporučujeme 
 • použití růstových regulátorů na jaře doporučujeme
 • doporučený výsevek je dle termínu setí od 400 – 500 tisíc semen/ha
 • optimální hustota rostlin je 40 - 50 na m2

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda PT298

 • středně pozdní tradiční hybrid s rychlým podzimním vývojem
 • velmi vysoký výnosový potenciál
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • dobrá odolnost proti poléhání
 • velmi dobrá odolnost vyzimování
 • doporučujeme podzimní i jarní regulaci růstu
 • optimální hustota rostlin je 40 – 50 na m2
 • doporučený výsevek je dle termínu setí od 400 000 – 500 000 semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaPT284

rezistentní Plasmodiophoře

 • středně raný hybrid tradičního vzrůstu odolný vůči nádorovitosti košťálovin
 • výnosnější nástupce hybridu PT242 (+ 4% vyšší výnos semen)
 • vysoká odolnost vůči nádorovitosti i na silně zamořených pozemcích
 • rychlý podzimní vývoj, vhodný i k pozdnějším výsevům
 • rostliny vyššího vzrůstu, ale s dobrou odolností k poléhání
 • doporučený výsevek 400 000 – 500 000 semen/ha
 • optimální hustota 40 – 50 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaPX131

 • středně raný polotrpasličí hybrid řady pioneer maximus
 • plastický hybrid s vysokou olejnatostí a vysokou odolností proti poléhání
 • vysoký výnos semen i oleje
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vhodný pro rané výsevy, podzimní vývoj je rovnoměrný
 • podzimní regulace růstu dle termínu setí a růstových podmínek
 • jarní regulace růstu nedoporučujeme
 • optimální hustota rostlin je 40 až 50 na m2
 • doporučený výsevek je dle termínu setí od 400000 – 500000 semen na ha