Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

PIONEER ČESKÁ REPUBLIKA

Odrůda registrovaná v EUPX113

  • středně raný polotrpasličí hybrid s mírně vyšším vzrůstem
  • doporučeno rané i pozdní setí
  • rovnoměrný podzimní vývoj
  • podzimní ošetření regulátory růstu jen ve výjimečných případech a méně razantní
  • dobrá odolnost proti vyzimování
  • jarní vývoj je ve srovnání s ostatními polotrpasličími hybridy o něco rychlejší
  • reakce na jarní použití růstových regulátorů je většinou negativní
  • rostliny výborně větví a současně disponují vynikající odolností k poléhání
  • velmi dobrý zdravotní stav, zvýšená odolnost vůči Phoma lingam gen rezist. Rim-7
  • vysoký výnos semen i oleje
  • doporučený výsevek 400000 - 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EU NovinkaPX126

  • středně raný polotrpasličí hybrid s vynikajícím výnosem semen
  • velmi vysoká olejnatost 48,8%
  • výrazné větvení rostlin s výbornou odolností proti poléhání
  • mezi polotrpaslíčími hybridy patří vzrůstem k vyšším
  • dobrý zdravotní stav, odolnost vůči phomě lingam
  • výborná zimovzdornost
  • podzimní vývoj je rovnoměrný, jarní vývoj je středně rychlý
  • podzimní aplikace růstových regulátorů dle termínu setía podmínek
  • jarní aplikace růstových regulátorů není nutná
  • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha
  • optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPX104

  • středně raný polotrpasličí hybrid s výrazným větvením
  • výnosem semen a oleje překonává současné polotrpaslíky PR45D03 a PR44D06
  • má mohutný kořenový systém, vynikající odolnost poléhání
  • reakce na regulaci růstu jsou minimální až negativní, použití výjimečně na podzim
  • snazší ošetřování a vstupy do porostu
  • velmi dobrá zimovzdornost, efektivnější hospodaření s vláhou a živinami
  • možné je ranější setí bez rizika přerůstání, podzimní vývoj je rovnoměrný
  • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPR45D03

  • středně raný polotrpasličí hybrid, poskytující vysoké a stabilní výnosy
  • olejnatost je středně vysoká až vysoká, obsah glukosinolátů je nízký
  • rostliny začínají větvit níž, mají výbornou odolnost vůči poléhání a nižší nároky na regulaci růstu, jednodušší vstupy a sklizeň
  • mohutný kořenový systém, možnost ranějšího výsevku bez rizika přerůstání
  • doporučený výsevek: 400000 až 500000 semen na hav závislosti na termínu setí.

Odrůda registrovaná v EUPT234

  • středně raný tradiční hybrid překonávající výnosovou úroveň hybridů PT206 a PR46W26 s velmi vysokou olejnatostí na úrovni 48,7%
  • dobrá odolnost proti houbovým chorobám • dobrá odolnost proti vyzimování a velmi dobrá odolnost proti poléhání
  • rychlost podzimního růstu je průměrná
  • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
  • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EU NovinkaPT264

  • pozdní tradiční hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
  • nadprůměrná olejnatost 48,3%
  • vysoká pevnost šešulí při dozrávání, nízké ztráty výdrolem
  • vysoká odolnost vůči poléhání
  • velmi dobrá odolnost k vyzimování
  • rychlost podzimního vývoje je průměrná, jarní vývoj rostlinje rychlý
  • vždy je doporučeno použití regulárotů růstu na podzim
  • na jaře je regulace růstu doporučena
  • registrace FR 2015
  • optimální hustota rostlin je 30 až 45 na m2
  • doporučený výsevek je dle termínu setí od 400 - 500 tisícsemen na ha

Odrůda registrovaná v ČRPR46W26

  • Polopozdní až pozdní tradiční hybrid s velmi vysokou olejnatostí nad 49%
  • velmi vysoký výnos oleje
  • velmi dobrá základní odolnost proti houbovým chorobám, odolnost proti Phoma lingam a Slerotinia je nadprůměrná
  • vysoká vitalita v raném vývoji, dobře snáší pozdější výsevy
  • výnosy poskytuje vysoké a stabilní
  • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
  • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPT242

  • pozdní hybrid tradičního vzrůstu odolný vůči nádorovitosti košťálovin
  • výnosy semen se pohybují cca o 3% vyšší než u staršího hybridu PT235
  • středně vysoký obsah oleje
  • rychlý podzimní vývoj, hybrid je vhodný i pro pozdější výsevy
  • rostliny vyššího vzrůstu, ale s dobrou odolností k poléhání
  • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
  • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPX111CL

  • středně raný polotrpaslič� hybrid, vybavený herbicidní technologií Clearfield
  • vysoký výnos semen, střední až vyšší obsah oleje, vhodný pro rané výsevy
  • na podzim vytváří přisedlou listovou růžici, silný kořenový systém a kořenový krček
  • dobrá zimovzdornost rostlin
  • doporučený výsevek je 400000 až 500000 semen na ha

Odrůda registrovaná v EUPT228CL

  • pozdní hybrid tradičního vzrůstu vybavený herbicidní technologií Clearfield
  • vysoký výnosový potenciál, vysoký až velmi vysoký obsah oleje
  • velmi dobrý zdravotní stav
  • rychlý podzimní vývoj, vhodný k pozdnějším výsevkům
  • dobrá zimovzdornost
  • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
  • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2