Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

PIONEER ČESKÁ REPUBLIKA

Odrůda registrovaná v EUPX113

 • středně raný polotrpasličí hybrid s mírně vyšším vzrůstem
 • doporučeno rané i pozdní setí
 • rovnoměrný podzimní vývoj
 • podzimní ošetření regulátory růstu jen ve výjimečných případech a méně razantní
 • dobrá odolnost proti vyzimování
 • jarní vývoj je ve srovnání s ostatními polotrpasličími hybridy o něco rychlejší
 • reakce na jarní použití růstových regulátorů je většinou negativní
 • rostliny výborně větví a současně disponují vynikající odolností k poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, zvýšená odolnost vůči Phoma lingam gen rezist. Rim-7
 • vysoký výnos semen i oleje
 • doporučený výsevek 400000 - 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EU NovinkaPX126

 • středně raný polotrpasličí hybrid s vynikajícím výnosem semen
 • velmi vysoká olejnatost 48,8%
 • výrazné větvení rostlin s výbornou odolností proti poléhání
 • mezi polotrpaslíčími hybridy patří vzrůstem k vyšším
 • dobrý zdravotní stav, odolnost vůči phomě lingam
 • výborná zimovzdornost
 • podzimní vývoj je rovnoměrný, jarní vývoj je středně rychlý
 • podzimní aplikace růstových regulátorů dle termínu setía podmínek
 • jarní aplikace růstových regulátorů není nutná
 • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha
 • optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPX104

 • středně raný polotrpasličí hybrid s výrazným větvením
 • výnosem semen a oleje překonává současné polotrpaslíky PR45D03 a PR44D06
 • má mohutný kořenový systém, vynikající odolnost poléhání
 • reakce na regulaci růstu jsou minimální až negativní, použití výjimečně na podzim
 • snazší ošetřování a vstupy do porostu
 • velmi dobrá zimovzdornost, efektivnější hospodaření s vláhou a živinami
 • možné je ranější setí bez rizika přerůstání, podzimní vývoj je rovnoměrný
 • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPR45D03

 • středně raný polotrpasličí hybrid, poskytující vysoké a stabilní výnosy
 • olejnatost je středně vysoká až vysoká, obsah glukosinolátů je nízký
 • rostliny začínají větvit níž, mají výbornou odolnost vůči poléhání a nižší nároky na regulaci růstu, jednodušší vstupy a sklizeň
 • mohutný kořenový systém, možnost ranějšího výsevku bez rizika přerůstání
 • doporučený výsevek: 400000 až 500000 semen na hav závislosti na termínu setí.

Odrůda registrovaná v EUPT234

 • středně raný tradiční hybrid překonávající výnosovou úroveň hybridů PT206 a PR46W26 s velmi vysokou olejnatostí na úrovni 48,7%
 • dobrá odolnost proti houbovým chorobám • dobrá odolnost proti vyzimování a velmi dobrá odolnost proti poléhání
 • rychlost podzimního růstu je průměrná
 • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
 • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EU NovinkaPT264

 • pozdní tradiční hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
 • nadprůměrná olejnatost 48,3%
 • vysoká pevnost šešulí při dozrávání, nízké ztráty výdrolem
 • vysoká odolnost vůči poléhání
 • velmi dobrá odolnost k vyzimování
 • rychlost podzimního vývoje je průměrná, jarní vývoj rostlinje rychlý
 • vždy je doporučeno použití regulárotů růstu na podzim
 • na jaře je regulace růstu doporučena
 • registrace FR 2015
 • optimální hustota rostlin je 30 až 45 na m2
 • doporučený výsevek je dle termínu setí od 400 - 500 tisícsemen na ha

Odrůda registrovaná v ČRPR46W26

 • Polopozdní až pozdní tradiční hybrid s velmi vysokou olejnatostí nad 49%
 • velmi vysoký výnos oleje
 • velmi dobrá základní odolnost proti houbovým chorobám, odolnost proti Phoma lingam a Slerotinia je nadprůměrná
 • vysoká vitalita v raném vývoji, dobře snáší pozdější výsevy
 • výnosy poskytuje vysoké a stabilní
 • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
 • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPT242

 • pozdní hybrid tradičního vzrůstu odolný vůči nádorovitosti košťálovin
 • výnosy semen se pohybují cca o 3% vyšší než u staršího hybridu PT235
 • středně vysoký obsah oleje
 • rychlý podzimní vývoj, hybrid je vhodný i pro pozdější výsevy
 • rostliny vyššího vzrůstu, ale s dobrou odolností k poléhání
 • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
 • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

Odrůda registrovaná v EUPX111CL

 • středně raný polotrpasličí hybrid, vybavený herbicidní technologií Clearfield
 • vysoký výnos semen, střední až vyšší obsah oleje, vhodný pro rané výsevy
 • na podzim vytváří přisedlou listovou růžici, silný kořenový systém a kořenový krček
 • dobrá zimovzdornost rostlin
 • doporučený výsevek je 400000 až 500000 semen na ha

Odrůda registrovaná v EUPT228CL

 • pozdní hybrid tradičního vzrůstu vybavený herbicidní technologií Clearfield
 • vysoký výnosový potenciál, vysoký až velmi vysoký obsah oleje
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • rychlý podzimní vývoj, vhodný k pozdnějším výsevkům
 • dobrá zimovzdornost
 • regulace růstu na podzim je vždy doporučená, na jaře je doporučená
 • doporučený výsevek 400000- 500000 semen na ha, optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2