Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

OSTATNÍ FIRMY

Odrůda registrovaná v ČR Orex

 • polopozdní liniová odrůda českého šlechtění s vysokým výnosovým potenciálem
 • středně vysoký obsah oleje 47,3%, středně vysoká HTS - 5,33 g
 • dosažené výnosy v průběhu registračních zkoušek v teplé oblasti 108% a v chladné oblasti 101% na kontroly
 • středně vzrůstné rostliny cca 155 cm s dobrou odolností k poléhání (7 dle ÚKZÚZ)
 • velmi dobrá zimovzdornost 94%
 • odolnost ke všem významným chorobám řepky je na dobré úrovni
 • doporučený výsevek je 700000 semen/ha
Zástupce pro ČR: SELGEN a.s.

Odrůda registrovaná v ČRCortes

 • raná liniová odrůda velmi nízkého vzrůstu cca 138 cm, vysoká odolnost k poléhání
 • podzimní vývoj je rychlý, přezimování je bezproblémové
 • velmi rané kvetení, zralost raná cca 202 dní, vysoká HTS cca 5,8 – 6,3 g
 • dobrá odolnost plísni šedé – 7,4, středně odolná fomovému černání stonku a černím řepky, odolnost sklerotiniové hnilobě je hodnocena známkou 6, obsah oleje je 46,7%
 • odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování řepky ozimé
 • doporučený výsevek je 650000 až 700000  semen na ha
Zástupce pro ČR: SELGEN a.s.

Odrůda registrovaná v ČRHarry

 • velmi raná liniová odrůda s nejranějšími termíny sklizně
 • vhodná do všech pěstitelských oblastí pro základní i intenzivní agrotechniku
 • po dobu zkoušení byla stabilně jednou z nejvýnosnějších liniových odrůd a rovněž překonávala i mnoho hybridů
 • rostliny jsou nízkého vzrůstu, středně odolné k poléhání
 • vysoká je odolnost proti vyzimování, bezproblémový zdravotní stav, vysoká olejnatost semen a velmi vysoká HTS (cca 6,2 g)
 • doporučený výsevek je 650000 až 700000 semen/ha
Zástupce pro ČR: Oseva PRO s.r.o.

Odrůda registrovaná v EU NovinkaCedrik

 • poloraná odrůda vyšlechtěna v ŠS Chlumec na Cidlinou´
 • vysoký výnosový potenciál, ŘVO 106,9%
 • nízký typ, výška cca 144 cm, odolná k poléhání 9,8 bodu
 • semeno se střední HTS (4,81 g) s vysokým obsahem oleje
 • velmi dobré přezimování 96%
 • rovnoměrné dozrávání
 • vysoká odolnost proti všem rizikovým chorobám
 • doporučený výsevek je 700000 klíčivých semen/ha
Zástupce pro ČR: SELGEN a.s.

Odrůda registrovaná v ČRJumper

 • středně raný vzrůstný hybrid s vynikajícím větvením a silným kořenovým systémem
 • vhodný do všech půdně klimatických podmínek
 • regenerace v jarním období je vynikající
 •  výborná odolnost poléhání, velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • odolnost proti chorobám je nadprůměrná
 • plné zralosti dosahuje cca za 202 dní
 • doporučený výsevek je 450 - 500 tisíc klíčivých semen/ha
Zástupce pro ČR: Bayer CropScience

Odrůda registrovaná v EUVectra

 • raný až středně raný, praxí osvědčený, výnosově stabilní hybrid
 • velmi dobře se vyrovnává s problematickými oblastmi trpícími přísuškem
 • mohutný kořenový systém s vysokou osvojovací schopností pro vodu
 • na podzim vykazuje rychlý počáteční vývoj a má velmi dobrou zimovzdornost
 • rychlý jarní start do vegetace, má jedno z nejranějších kvetení
 • vyžaduje velmi brzké přihnojení dusíkem na jaře
 • vhodný je pro rané až středně rané termíny setí
 • zdravotní stav - hlízenka dobrý, phoma velmi dobrý
 • odolnost k poléhání dobrá
 • doporučený výsevek je 450 až 500 tisíc klíčivých semen/ha
Zástupce pro ČR: Bayer CropScience

Odrůda registrovaná v EUGranát

 • polopozdní vysoce výnosný restaurovaný hybrid s olejnatostí cca 46 až 47%
 • vhodný do všech oblastí pěstování, snáší i sušší podmínky
 • vhodný výsev v agrotechnickém termínu, dobře přezimuje
 • rychlý jarní vývoj, středně rané kvetení
 • střední výška rostlin s výbornou odolností k poléhání
 • výborný zdravotní stav, odolný k Phomě a Cylindrosporiu
 • doporučená hustota porostu je 25 až 30 rostlin/m2
Zástupce pro ČR: Sumi Agro Czech

Odrůda registrovaná v EUMazari CS

 • polopozdní vysoce výnosný hybrid s vysokou olejnatostí
 • vhodný do všech oblastí pěstování
 • pro výsev v agrotechnickém termínu, snáší i pozdnější výsevy
 • rychlý počáteční start, dobré přezimování
 • pomalejší jarní vývoj, pozdnější kvetení a dozrávání
 • výška rostlin je střední až vysoká s dobrou odolností k poléhání
 • výborný zdravotní stav, odolný k Phomě a středně odolný ke Sclerotinii
 • doporučená hustota porostu je 25 až 30 rostlin/m2
Zástupce pro ČR: Sumi Agro Czech

Odrůda registrovaná v EU NovinkaES Eldorado

 • registrace FR 2015, HU 2017
 • středně raný hybrid s vysokým obsahem oleje cca 49,4%
 • vysoký a stabilní výnos (dle reg. pokusů ÚKSÚP 108,4% - 2015, 109,8% - 2016)
 • středně vysoké rostliny s dobrou odolností k poléhání
 • vysoká odolnost vůči phomě lingam
 • vysoká odolnost k praskání šešulí
 • rychlá jarní regenerace
 • středně rané kvetení i dozrávání
 • doporučený termín setí ve druhé polovině agrotechnického termínu
 • doporučený výsevek je 400000 až 500000 semen na ha
Zástupce pro ČR: Sumi Agro Czech