Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

SELGEN a.s. a Oseva PRO s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Corzar

 • středně raná odrůda vyšlechtěna, zkoušena a registrována v ČR
 • vhodná do všech pěstitelských oblastí
 • výnos nad 3 letým průměrem hybridů ve SOZ ČR
 • vysoký obsah oleje 48,7%
 • rané a dlouhé kvetení, dobré opylení i v deštivém květnu
 • nízký vzrůst cca 138 cm, vysoká odolnost poléhání (8,0)
 • HTS střední 4,61 g
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • setí doporučujeme v časném a agrotechnickém termínu, nepřerůstá
 • rychlý jarní start
 • regulace na podzim jen u časných výsevů, na jaře není nutná
 • doporučený výsevek 700 000 klíčivých semen na ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRCortes

 • raná liniová odrůda velmi nízkého vzrůstu cca 138 cm, vysoká odolnost k poléhání • vhodná do všech pěstebních oblastí
 • podzimní vývoj je rychlý, přezimování je bezproblémové
 • velmi rané a dlouhé kvetení, zralost raná cca 202 dní, vysoká HTS cca 5,99g
 • dobrá odolnost plísni šedé – 7,1, středně odolná fomovému černání stonku 6,9 a černím řepky 6,5, odolnost sklerotiniové hnilobě je hodnocena známkou 6,5, obsah oleje je 46,9%
 • registrace CZ 2011, vyšlechtěna v ŠS Chlumec nad Cidlinou
 • doporučený výsevek 700 000 klíčivých semen na ha

Cedrik

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU

 • středně raný robustnější středně vysoký hybrid s vysokým obsahem oleje cca (49%)
 • vysoké stabilní výnosy ve všech oblastech, v různých ročnících a podmínkách
 • vysoká reakce na intenzitu, vhodný pro intenzivní podmínky pěstování
 • výborně využívá vysoké dávky N
 • mohutný kořenový systém s výbornou absorpční schopností
 • výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti phomě RLM7
 • podzimní i jarní růst je středně rychlý, kvetení na úrovni středně raných odrůd
 • doporučujeme podzimní i jarní aplikaci růstových regulátorů
 • nejlépe vyhovují střední termíny setí pro danou oblast
 • doporučený výsevek: 450 000 semen/ha porosty nepřehušťovat – maximálně využije prostor

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČROnca

 • polopozdní liniová odrůda českého šlechtění, vhodná do všech výrobních oblastí 
 • výnos semen v teplé oblasti 110%, v chladné 112% (na průměr kontrolních odrůd)
 • vysoká zimovzdornost 
 • nižší až střední vysoké rostliny s velmi dobrou odolností k poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav , nadprůměrná odolnost komplexu kořenových chorob brukvovitých a fomovému černání stonků
 • na podzim nemá tendenci k přerůstání 
 • termín setí je možný v celém rozsahu agrotech. termínu 
 • regulátory růstu na podzim doporučujeme jen u nejčastějších výsevů
 • optimální hustota je 45 až 60 rostlin na m 
 • odrůda je vhodná pro základní i intenzivní agrotechniku 
 • doporučený výsevek 650 000 - 700 000 klíčivých semen na ha