Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaLG Architect

 • středně raný houževnatý hybrid se stabilně vysokým výnosem v teplé i chladné oblasti 
 • vhodný do všech pěstitelských podmínek s rezistencí TuYV
 • mimořádně vysoký a vyrovnaný výnos ve všech oblastech
 • středně rychlý podzimní vývoj, setí v agrotech. termínu
 • vynikající přezimování, prověřeno (COBOR PL 2016)
 • pozvolný nástup do jarní vegetace
 • odolnost pukání šešulí
 • kvantitativní odolnost Phomě lingam, nízká citlivost na verticilium 
 • velmi dobrá odolnost k poléhání
 • doporučujeme pro intenzivní agrotechniku
 • registrace FR, UK, DK, PL
 • doporučený výsevek 450000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaLG Auckland

 • středně raný hybrid s mimořádným výnosem semen
 • pro velmi intenzivní technologie pěstování
 • olejnatost je středně vysoká
 • velmi robustní hybrid, vyžaduje prostor
 • velmi rychlý růst na podzim i na jaře, vyžaduje krotit bujný růst
 • vysoká mrazuvzdornost
 • velmi dobře snáší přísušky
 • kombinovaná odolnost fomě, obsahuje gen Rlm7
 • odolnost vůči virové žloutence vodnice TuYV
 • dobrá odolnost komplexu kořenových chorob
 • geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
 • doporučujeme nízké výsevky v druhé polovině agrotechnického termínu
 • doporučujeme intenzivní regulaci výšky porostu v jarním období
 • doporučený výsevek 400 000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaLG Arnold

 • raný hybrid s pozvolným podzimním růstem 
 • vhodný pro časné termíny setí, na podzim nepřerůstá
 • na podzim není nutná opakovaná regulace 
 • velmi vysoká odolnost mrazu
 • rychlý až velmi rychlý jarní růst
 • vzrůstný hybrid s robustním habitusem
 • střední odolnost poléhání
 • nepodcenit jarní aplikaci silných růstových regulátorů
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistence TuYV
 • kombinovaná odolnost fomě, gen Rlm7
 • dobrá odolnost komplexu kořenových chorob
 • geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
 • porosty při setí nepřehušťovat
 • doporučený výsevek 400 000 - 450 000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaAcacia 

 • středně raná liniová odrůda
 • vyžaduje setí v první polovině agrotechnického termínu
 • středně rychlý podzimní vývoj bez potřeby regulace 
 • dobrý zdravotní stav, vynikající přezimování
 • průměrně rychlý nárůst jarní vegetace 
 • středně vysoká rostlina, výborná odolnost poléhání
 • středně vysoká až vysoká HTS
 • doporučený výsevek 650000 – 750000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaArsenal

 • raná hybridní odrůda s rekordním výnosem semen do intenzivnější agrotechniky
 • velmi rychlým vývojem na podzim, vhodný také pro pozdní termín setí, velmi brzká sklizeň
 • výborný zdravotní stav, dvojí odolnost fomové hnilobě – kvalitativní Rlm7 a kvantitativní
 • geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
 • střední až vyšší vzrůst, velmi dobrá odolnost poléhání
 • rychlý jarní vývoj, využití zimní a jarní vláhy
 • vysoká odolnost vymrzání, vysoká až velmi vysoká olejnatost
 • registrace v GB, D, PL, A, SK, H
 • doporučený výsevek je 450 000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaLG Ambassador

 • středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem
 • mimořádně vysoký výnosový potenciál
 • vhodný do všech podmínek pěstování
 • vzrůstný, robustní hybrid s průměrnou odolností k poléhání
 • středně rychlý vývoj na podzim a středně rychlá jarní regenerace
 • velmi dobré přezimování
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistence TuYV, kombinovaná odolnost phomě
 • geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
 • doporučený výsevek 450 000 semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaArabella

 • středně raná liniová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a velmi vysokou zimovzdorností, do všech podmínek pěstování
 • velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči fomě, velmi dobrá odolnost vůči hlízence
 • pomalý podzimní i jarní vývoj, vhodná pro časné výsevní termíny
 • středně vzrůstná odrůda s dobrou odolností proti poléhání
 • vhodná pro standardní až intenzivní úroveň agrotechniky
 • vysoká olejnatost a nízký obsah glukosinolátů
 • registrovaná v CZ, D
 • doporučený výsevek 600 000 – 650 000 semen/ha.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda LG Anarion

 • rezistentní Plasmodiophoře
 • středně raný velmi výnosný hybrid pokročilé generace
  odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin známým v zemích střední Evropy
 • vhodný do všech podmínek pěstování
 • odolnost vůči virové žloutence vodnice TuYV
 • robustní hybrid vyššího vzrůstu
 • rychlý podzimní a středně rychlý jarní vývoj
 • velmi dobrá odolnost proti vymrzání
 • dobrý zdravotní stav a gen odolnosti proti fomě Rlm7
 • odolný vůči pukání šešulí
 • výsev v agrotechnickém termínu a také pro pozdnější výsevy
 • doporučený výsevek 400000 – 450000 semen/ha