Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Architect

 • středně raný hybrid do všech pěstitelských podmínek s rezistencí TuYV
 • mimořádně vysoký a vyrovnaný výnos ve všech oblastech
 • středně rychlý podzimní vývoj, setí v agrotech. termínu
 • vynikající přezimování, prověřeno (COBOR PL 2016)
 • pozvolný nástup do jarní vegetace
 • odolnost pukání šešulí
 • kvantitativní odolnost Phomě lingam
 • velmi dobrá odolnost k poléhání
 • doporučujeme pro intenzivní agrotechniku
 • registrace FR, UK, DK, PL
 • doporučený výsevek 400000 – 450000 semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaAlicante

 • raný hybrid do všech pěstitelských podmínek s velmi vysokým výkonem
 • vysoká tolerance vůči žloutence vodnice (TuYV)
 • středně rychlý podzimní vývoj, vynikající přezimování
 • rychlý nástup jarní vegetace, doporučujeme morforegulační zásah
 • mimořádně přisedlá listová růžice na krátkém a silném kořenovém krčku
 • středně vysoká až vysoká rostlina s mohutným kořenovým systémem
 • produkční je terminál s větvemi všech řádů
 • odolnost pukání šešulí
 • kvantitativní i kvalitativní (gen Rlm7) odolnost k Phomě
 • dobrá odolnost k poléhání
 • vhodný pro časné výsevy a výsevy v agrotech. termínu
 • registrace ve FR, UK, CZ, HU
 • doporučený výsevek 400000 – 450000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaArsenal

 • raná hybridní odrůda s rekordním výnosem semen do intenzivnější agrotechniky
 • velmi rychlým vývojem na podzim, vhodný také pro pozdní termín setí, velmi brzká sklizeň
 • výborný zdravotní stav, dvojí odolnost fomové hnilobě – kvalitativní Rlm7 a kvantitativní
 • geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
 • střední až vyšší vzrůst, velmi dobrá odolnost poléhání
 • rychlý jarní vývoj, využití zimní a jarní vláhy
 • vysoká odolnost vymrzání, vysoká až velmi vysoká olejnatost
 • registrace v GB, D, PL, A, SK, H
 • doporučený výsevek je 450000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaAmbassador

 • středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem
 • mimořádně vysoký výnosový potenciál
 • vhodný do všech podmínek pěstování
 • vzrůstný, robustní hybrid s průměrnou odolností k poléhání
 • středně rychlý vývoj na podzim a středně rychlá jarní regenerace
 • velmi dobré přezimování
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistence TuYV, kombinovaná odolnost phomě
 • geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
 • doporučený výsevek 400000 – 450000 semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaArabella

 • středně raná liniová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a velmi vysokou zimovzdorností, do všech podmínek pěstování
 • velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči fomě, velmi dobrá odolnost vůči hlízence
 • pomalý podzimní i jarní vývoj, vhodná pro časné výsevní termíny
 • středně vzrůstná odrůda s dobrou odolností proti poléhání
 • vhodná pro standardní až intenzivní úroveň agrotechniky
 • vysoká olejnatost a nízký obsah glukosinolátů
 • registrovaná v CZ, D
 • doporučený výsevek 600000 – 650000 semen/ha.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaConrad Cl

 • středně raný hybrid robustního vzrůstu, odolný účinné látce Imazamox
 • špičkový výnos v kategorii hybridů s Clearfield technologií
 • velmi dobrý zdravotní stav, kvantitativní odolnost k Phomě
 • rychlý podzimní vývoj a vynikající přezimování
 • středně rychlý nástup do jarní vegetace
 • geneticky podmíněná odolnost vůči pukání šešulí
 • vhodný do všech technologií zpracování půdy
 • doporučený výsevek 450000 – 500000 semen/ha.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaAlasco

 • rezistentní Plasmodiophoře
 • středně raný výnosný hybrid rezistentní všem současným rasám nádorovitosti košťálovin, které se vyskytují v ČR
 • středně rychlý podzimní vývoj, vyžaduje setí v agrotechnickém termínu
 • výborně přezimuje, jarní vývoj je pozvolný
 • poskytuje vysoký výnos i v základní agrotechnice
 • je odolný pukání šešulí
 • má nižší vzrůst, je odolný poléhání
 • doporučený výsevek 400000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaLG Anarion

 • rezistentní Plasmodiophoře
 • středně raný velmi výnosný hybrid pokročilé generace
  odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin známým v zemích střední Evropy
 • vhodný do všech podmínek pěstování
 • odolnost vůči virové žloutence vodnice TuYV
 • robustní hybrid vyššího vzrůstu
 • rychlý podzimní a středně rychlý jarní vývoj
 • velmi dobrá odolnost proti vymrzání
 • dobrý zdravotní stav a gen odolnosti proti fomě Rlm7
 • odolný vůči pukání šešulí
 • výsev v agrotechnickém termínu a také pro pozdnější výsevy
 • doporučený výsevek 400000 – 450000 semen/ha