Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

CAUSSADE OSIVA, s.r.o.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaEtendar CL

 • středně raný hybrid pro střední a intenzivní agrotechniku, pozitivně reaguje na aplikaci přípravku Cleravis
 • rostliny středního až vyššího vzrůstu tvoří vysoký počet šešulí na rostlině
 • počáteční růst je velmi rychlý
 • na jaře rychle regeneruje, bohatě větví, tvoří kompaktní porost
 • výborný zdravotní stav, odolnost vůči teplotním výkyvům
 • dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování
 • HTS vysoká - 5,30g
 • doporučený výsevek je 450000 – 500000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaMemori CS

 • polopozdní hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 • má prokázanou výnosovou toleranci k viru žloutenky vodnice TuYV
 • geneticky podmíněná odolnost phomě (gen Rlm7 a Rlm3)
 • snáší pozdní setí
 • vhodný pro intenzivní pěstování ve všech oblastech
 • vysoký vzrůst s vyšší odolností k poléhání, bohaté větvení
 • velmi rychlý počáteční růst a jarní regenerace
 • vyžaduje časné přihojení N hnojivy
 • doporučena je podzimní i jarní aplikace regulátorů růstu
 • meziročníková výnosová stabilita, velmi dobrá mrazuvzdornost
 • střední HTS s dobrou olejnatostí 46,2%
 • odolnost k hlízence a plísni šedé velmi dobrá, k černi dobrá
 • optimální počet rostlin na m2 je 30 až 40
 • doporučený výsevek je 400000 semen/ha ve druhé polovině agrotechnického termínu

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda NovinkaCelebriti CS

 • polopozdní bujně rostoucí hybrid vyšlechtěný s důrazem na zdravotní stav
 • geneticky podmíněná odolnost phomě, genu Rlm3 a Rlm7 plus genový aktivátor
 • výnos v KVO 107,9% a v BVO 109,2% za rok 2017-2018 v ÚKSÚP
 • obsah oleje 46,3%, HTS je střední 4,66g
 • přezimování je velmi dobré 92%
 • na jaře rychle regeneruje a vytváří bohatě větvící rostliny
 • dobrá odolnost proti poléhání (hodnoceno 8,3)
 • nakvétání je středně rané až pozdní, dozrávání je rovnoměrné
 • odolnost k chorobám je velmi dobrá, hlízenka 7,6, černě 6,8, plíseň šedá 8,3
 • doporučujeme použití růstových regulátorů na podzim
 • doporučený výsevek je 400000 semen/ha v agrotechnickém termínu

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Zakari CS

 • středně raná liniová odrůda uznaná v roce 2016 v ČR
 • výnos 115 % ve zkouškách ÚKZÚZ na kontrolní odrůdy
 • v roce 2019 v pokusech SPZO hodnocena jako nejvýnosnější liniová odrůda s přírůstkem výnosu 13% při vyšší intenzitě agrotechniky
 • vhodná do všech oblastí
 • středně vysoké vyrovnané rostliny s vysokou odolností k poléhání
 • setí v agrotechnickém termínu, nemá snahu přerůstat
 • vysoká HTS a vysoká olejnatost
 • velmi dobrý zdravotní stav, zvláště nadprůměrná odolnost proti fomě a hlízence
 • doporučený výsevek je 600000 – 650000 semen/ha.