Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

CAUSSADE OSIVA, s.r.o.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaEtendar CL

 • středně raný hybrid pro střední a intenzivní agrotechniku, pozitivně reaguje na aplikaci přípravku Cleravis
 • rostliny středního až vyššího vzrůstu tvoří vysoký počet šešulí na rostlině
 • počáteční růst je velmi rychlý
 • na jaře rychle regeneruje, bohatě větví, tvoří kompaktní porost
 • výborný zdravotní stav, odolnost vůči teplotním výkyvům
 • dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování
 • HTS vysoká - 5,30 g
 • doporučený výsevek je 450000 – 500000 semen/ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaBasalti CS

 • polopozdní hybrid pro nejvyšší intenzitu pěstování
 • středního až vyššího vzrůstu, vhodný do všech oblastí pěstování
 • velmi vysoký výnosový potenciál a současně vysoká olejnatost, vysoká HTS
 • odolnost proti houbovým chorobám je na vysoké úrovni, mrazuvzdornost velmi dobrá
 • rostliny dobře větví a tvoří robustní a kompaktní porost
 • podzimní vývoj je rychlý, jarní regenerace pozvolnější, kvetení polopozdní a zrání je středně rané, vyžaduje časné přihnojení dusíkatými hnojivy
 • doporučuje se použití růstových regulátorů na podzim i na jaře
 • doporučený výsevek je 450000 až 500000 semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaMemori CS

 • polopozdní hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 • vhodný pro intenzivní pěstování ve všech oblastech
 • vysoký vzrůst, bohaté větvení a dlouhé plné šešule
 • velmi rychlý počáteční růst a jarní regenerace
 • vyžaduje časné přihojení N hnojivy
 • doporučena je podzimní i jarní aplikace regulátorů růstu
 • meziročníková výnosová stabilita, velmi dobrá mrazuvzdornost
 • vysoká adaptabilita k různým druhům půd, odolnost stresům
 • střední HTS
 • geneticky podmíněná odolnost phomě (gen RLM 7)
 • odolnost k hlízence a plísni šedé velmi dobrá, k černi dobrá
 • odolnost k poléhání je střední
 • optimální počet rostlin na m2 je 25 až 30 
 • doporučený výsevek je 400000 semen/ha ve druhé polovině agrotechnického termínu

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaZakari CS

 • raná liniová odrůda nové generace s velmi vysokým výnosem semen (VÚRV Humpolec 118% a ÚKZÚZ 117% na kontroly 2015)
 • středně vysoké vyrovnané rostlliny s vysokou odolností k poléhání
 • setí v arotechnickém termínu, nemá snahu přerůstat, velmi dobré přezimování
 • velmi raný nástup kvetení (117- 118 dnů), doba kvetení přes 30 dnů, vysoká HTS
 • velmi dobrý zdravotní stav, zvláště nadprůměrná odolnost proti phomě a slerotinii
 • výborná reakce na intenzivní agrotechniku
 • doporučený výsevek je 600 000 až 650 000 semen na ha.