Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

CANDOR TRADING, s.r.o.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaHamour

 • středně raný hybrid s vynikající výkonností
 • vyšší, robustní, přesto nepoléhavé rostliny bohatě větví
 • rychlý podzimní vývoj, možnost využití pro pozdní termíny setí
 • výhodou je vysoká zimovzdornost
 • jarní start je rychlý, rovnoměrné dozrávání usnadňuje sklizeň
 • velmi dobrý a vyrovnaný zdravotní stav: kombinovaná odolnost k phomě (gen RLM 1) a vysoká odolnost k verticiliu a sclerotiniu
 • plastický hybrid vhodný pro pěstování v sušších oblastech
 • vysoký obsah oleje
 • registrace: SK 2017
 • doporučený výsevek je 450 000 – 500 000 semen/ha, dle termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaHekip

 • raný hybrid středního vzrůstu zejména pro teplejší oblasti
 • rychlý podzimní i jarní vývoj, vhodný i pro pozdní setí
 • vysoká odolnost proti poléhání a velmi dobrý zdravotní stav
 • vysoký výnosový potenciál a vysoký obsah oleje
 • velmi dobré přezimování
 • registrovaný SK 2014
 • doporučený výsevek je 450000 až 500000 semen/ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Horcal

 • středně raný hybrid s vynikající výkonností ve všech oblastech pěstování řepky ozimé
 • výnos semen ÚKZÚZ: 2013 – 106%, 2014 – 105%, 2015 – 103%
 • výnos oleje ÚKZÚZ: 2013 – 106%, 2014 – 111%, 2015 – 102%
 • robustní rostlina, vyššího typu, bohatě větvící s rychlým počátečním růstem
 • velmi vysoký obsah oleje cca 50%, vyšší HTS cca 6 g
 • velmi dobrá odolnost k poléhání a velmi dobré přezimování
 • jarní start do vegetace je rychlý, vynikající je rovnoměrnost dozrávání
 • velmi dobrá je odolnost proti otevírání šešulí • velmi dobrý zdravotní stav
 • doporučený výsevek je 400 000 až 450 000 semen/ha dle termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaButterfly

 • nová, středně raná liniová odrůda
 • vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování řepky ozimé
 • nižší rostliny s výbornou odolností poléhání a pro snadnější sklizeň
 • rychlý podzimní vývoj umožňuje využití pro pozdní termíny setí
 • přezimování na výborné úrovni
 • odrůda má pozvolný jarní vývoj a rovnoměrné, středně rané dozrávání
 • velmi dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost k phomě (gen RLM 1)
 • moderní plastická liniová odrůda vhodná také pro sušší oblasti pěstování
 • výborná kvalita: vysoký obsah oleje a velmi nízký obsah glukosinolátů
 • registrace: DK 2017, UK 2017
 • doporučený výsevek je 650 000 semen/ha, dle termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůda Quartz

 • středně raná plastická liniová odrůda do všech oblastí pěstování řepky ozimé 
 • vysoký výnos i vysoká olejnatost
 • středně rychlý podzimní i jarní vývoj, velmi dobré přezimování
 • nižší vzrůst rostlin s vysokou odolností k poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost k phomě
 • registrovaná PL 2013
 • doporučený výsevek je 600000 až 650000 semen na ha