Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka ozimá

AGROFINAL spol. s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda ES Imperio

 • středně raný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování řepky ozimé
 • vysoká plasticita a vynikající mrazuvzdornost
 • výborný zdravotní stav
 • velmi rychlý podzimní vývoj, vhodný pro pozdní setí
 • doporučený pro vysokou intenzitu pěstování
 • rostliny jsou středního vzrůstu s velmi bohatým větvením
 • velmi vysoká olejnatost
 • registrace SK, PL, FR, třetím rokem v registračním řízení ÚKZÚZ
 • doporučený výsevek je 450000 klíčivých semen na ha.

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůda ES Vito

 • raný až středně raný hybrid s vysokou olejnatostí
 • velmi vysoký výnosový potenciál a jeho stabilita ve všech výrobních oblastech
 • intenzivní a rychlý růst a podzim a zároveň vysoká odolnost vůči přerůstání
 • vhodný i pro pozdnější termíny setí
 • velmi rychlá jarní regenerace
 • velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost k phomě (RLM 1, 7, 9) a alternarii
 • excelentní odolnost vůči praskání šešulí a samovolnému uvolňování semen
 • středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností k poléhání
 • vysoká HTS
 • registrace Slovensko 2017
 • doporučený výsevek 400000 až 450000 klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůda ES Navigo

 • středně raný moderní hybrid nejnovějšího výnosového trendu
 • tzv. P3 Generation – Performance, Protection, Profitability
 • nejvyšší výnosy ve všech oblastech
 • výborný zdravotní stav, odolnost na Phomu RLM 7
 • velmi rychlý podzimní vývoj i jarní regenerace, vhodný i pro pozdější setí
 • vysoká odolnost suchu
 • vyšší robustní vzrůst s vysokou odolností k poléhání
 • vysoká odolnost pukání šešulí • hybrid pro vysokou intenzitu
 • registrace Francie 2019
 • doporučený výsevek 450000 až 500000 klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaES Aquarel CL

 • středně raný hybrid s vynikající výkonností v nabídce CL hybridů
 • vhodný do všech oblastí pěstování řepky, také pro chladnější lokality
 • vyšší, bohatě větvící rostliny mají velmi dobrou odolnost vůči poléhání
 • rychlý podzimní vývoj umožňuje využití i pro pozdní termíny setí
 • hybrid velmi dobře přezimuje a má rychlý jarní vývoj
 • rovnoměrné, středně rané dozrávání s nízkým výskytem pukání šešulí
 • vyrovnaný zdravotní stav s velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám
 • vysoká HTS, vyšší obsah oleje
 • hybrid nové generace doporučený pro vyšší intenzitu pěstování
 • registrace v EU katalogu 2013
 • doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 klíčivých semen/ha, dle termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Novinka Právně chráněná odrůda ES Cramberio

tolerance vůči plasmodiophoře

 • středně raný plastický hybrid nižšího vzrůstu
 • vysoký výnos semen i vysoký obsah oleje
 • velmi rychlý podzimní růst i jarní regenerace
 • velmi dobré přezimování • vhodný i pro pozdnější termíny setí
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • doporučený výsevek 400000 až 450000 klíčivých semen na ha

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaES Gaelis

 • středně raný až středně pozdní hybrid
 • vysoký výnos semen i v horších podmínkách pěstování
 • špičkový obsah oleje, nízký výskyt pukání šešulí
 • tolerantní k půdním podmínkám, vhodný pro lehké i těžké půdy
 • vyšší odolnost vůči napadení phomou
 • velmi dobrá odolnost k poléhání
 • rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj
 • velmi dobré přezimování
 • lze využít také pro středně pozdní až pozdní termíny setí
 • vhodný pro vyšší intenzitu pěstování
 • doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 klíčivých semen na ha dle termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaES Astrid

 • středně raná odrůda s vynikající výkonností ve všech oblastech pěstování řepky
 • středně rychlý počáteční růst, vhodná je i pro časné setí
 • výborné přezimování s odolností k jarním mrazíkům
 • výborná odolnost proti všem houbovým chorobám
 • rostlina je velmi nízkého typu, vynikající odolnost poléhání
 • obsah oleje v semeni je střední až vyšší
 • doporučujeme pěstovat při vyšší intenzitě 
 • doporučený výsevek: 650 000 semen na ha.

Odrůda registrovaná v EU Právně chráněná odrůdaES Mambo

 • středně raná až středně pozdní výnosná liniová odrůda nižšího vzrůstu
 • vysoká olejnatost
 • odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování řepky ozimé
 • středně rychlý vývoj na podzim i na jaře
 • velmi dobré přezimování
 • vysoká odolnost proti poléhání a výborný zdravotní stav
 • odrůda byla registrována FR 2015
 • doporučený výsevek je 650 000 semen na ha

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaES Valegro

 • středně pozdní liniová odrůda registrovaná v r. 2016 v CZ
 • vhodná do všech oblastí pěstování řepky ozimé
 • velmi vysokých výnosů dosahuje zejména v teplé oblasti
 • vysoká olejnatost
 • porost tvoří středně vysoké dobře větvící rostliny
 • středně rychlý podzimní i jarní vývoj 
 • velmi dobré přezimování
 • výborný zdravotní stav a velmi dobrá odolnost k poléhání
 • doporučený výsevek je 650000 semen na ha