Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Řepka jarní

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRAchat

 • středně raný robustní hybrid, vysoký cca 132 cm se středníaž vyšší odolností k poléhání
 • velmi výnosný s vysokou olejnatostí přes 48 %, nemávyhraněné nároky na oblast pěstování
 • vhodný především pro intenzivní agrotechniku
 • vyniká odolností především vůči černi řepkovéa sklerotiniové hnilobě

Doporučený výsevek: 700 000 klíčivých semen na ha
Zástupce pro ČR: Rapool CZ s.r.o

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Axana

 • raný restaurovaný hybrid vhodný do všech oblastípěstování jarní řepky
 • vysoký a stabilní výnos semen s olejnatostí cca 48%a nízkým obsahem glukosinolátů
 • rostliny jsou středně vysokého typu s velmi dobrouodolností proti poléhání
 • rychlý počáteční vývoj a dobrá odolnost proti houbovýmchorobám
 • dobře snáší setí i na konci agrotechnického termínu
 • dobře snáší také jarní přísušky• vhodný do minimalizačních technologií
 • odolnost mrazu po vzejití do max -3 až -4 °C

Doporučený výsevek: 750 000 klíčivých semen na ha
Zástupce pro ČR: Agrofinal s.r.o

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR NovinkaDoktrin

 • středně raný hybrid registrovaný v ČR, navazuje na osvědčenýhybrid OSORNO
 • velmi vysoký výnos semen a vysoký obsah oleje
 • středně vysoké rostliny cca 124 cm s dobrou odolnostík poléhání
 • vynikající zdravotní stav, vyrovnaná odolnost ke všemvýznamným chorobám řepky
 • rychlý počáteční vývoj a rané kvetení
 • stabilní výnosy i ve vyšších polohách a na chladnějších půdách
 • vhodný pro všechny oblasti pěstování a různé úrovněagrotechniky

Doporučený výsevek: 750 000 klíčivých semen na ha
Zástupce pro ČR: Rapool CZ s.r.o