Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Pšenice ozimá

SAATEN - UNION

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita E NovinkaExpo

 • polopozdní plastická odrůda pro intenzivní i extenzivní technologii pěstování
 • výborné a stabilní pekařské parametry
 • velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost fuzáriím v klase
 • možno pěstovat po obilovině i kukuřici
 • velmi dobrá zimovzdornost
 • doporučený termín setí od 1/2 září do 2/2 října
 • výsevek 3,0 – 4,0 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

Právně chráněná odrůda Pekařská kvalita E Odrůda registrovaná v ČRGenius

 • středně raná až polopozdní plastická odrůda pšenice ozimé
 • střední vzrůst se střední odnožovací schopností
 • středně dobrá odolnost proti poléhání
 • dobrá mrazuvzdornost a zimovzdornost
 • velmi dobrá odolnost k běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu
 • průměrná až mírně podprůměrná odolnost vůči DTR
 • výsevek 3,5 – 4,0 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita A NovinkaCenturion

 • raná osinatá odrůda odolná ke stresovým podmínkám
 • vhodná do aridních oblastí a na lehčí, málo vododržné půdy
 • nižší vzrůst, vysoká odolnost k poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav a dobrá zimovzdornost
 • vhodná také do extenzivních podmínek nebo bioprodukce
 • doporučený termín setí od 1 září do 1 října
 • výsevek 2,5 – 3,8 MKS/ha dle termínu setí a půdně klimatických podmínek

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita A Chiron

 • středně raná velmi výnosná odrůda s mimořádnou plasticitou
 • velmi dobře toleruje přísuky, lehčí až písčité půdy
 • velmi dobře toleruje i těžké a jílovité pozemky
 • velmi vysoké a stabilní výnosy
 • zimovzdornost i mrazuvzdornost na výborné úrovni
 • výborný zdravotní stav a stres odolnost
 • velmi dobré pekařské parametry
 • výsevek 2,8 – 3,8 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita APatras

 • středně raná až polopozdní pšenice
 • tvoří nezvykle řidší, nižší porost (88 cm)
 • středně až méně odnožující rostliny
 • dlouhý silný klas s vysokým počtem zrn (HTZ kolem 50g)
 • mimořádná výnosová stabilita
 • velmi dobrá mrazuvzdornost i zimovzdornost
 • výsevek 3,5 – 4,0 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita A NovinkaPirueta

 • polopozdní výnosná a plastická odrůda
 • výborný zdravotní stav a jistota přezimování
 • rychlý podzimní vývoj a pomalý jarní vývoj
 • střední odnožovacíost schopnost, střední výška cca 97 cm
 • optimální počet klasů na m2 je 650 až 700
 • střední HTZ 44g
 • vhodný je střední až pozdnější termín setí
 • výsevek 2,8 až 4,2 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita ARivero

 • polopozdní výnosná a plastická odrůda
 • výborný zdravotní stav a jistota přezimování
 • rychlý podzimní vývoj a pomalý jarní vývoj
 • střední odnožovacíost schopnost, střední výška cca 97 cm
 • optimální počet klasů na m2 je 650 až 700
 • střední HTZ 44 g
 • vhodný je střední až pozdnější termín setí
 • výsevek 2,8 až 4,2 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Potravinářská kvalita B NovinkaAtuan

 • polopozdní klasová odrůda nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností k poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, lze pěstovat po obilovině i kukuřici
 • vytváří delší klas a vysoký počet klasů
 • má střední odnožovací schopnost a vyžaduje spíše řidší porosty i na lehčích půdách
 • velmi dobře reaguje na vyšší dávky N hnojení
 • vhodná pro intenzivní technologie
 • doporučený termín setí od 2/2 září do 2/2 října
 • výsevek 2,5 – 3,8 MKS/ha dle termínu setí a půdně klimatických podmínek

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Krmná odrůdaBonanza

 • polopozdní krmná odrůda středního vzrůstu
 • výborná mrazuvzdornost – 8,3
 • velmi dobrá odolnost vůči poléhání
 • tolerance k pozdnímu termínu setí
 • pevné zdraví – běloklasost 8,3
 • vynikající výnos zrna
 • vhodnost po obilovině i kukuřici
 • výsevek 3,0 – 3,2 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Krmná odrůdaJohnson

 • polopozdní krmná odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 • nízký vzrůst (cca 85 cm) s vysokou odolností k poléhání
 • mimořádně zdravý list i klas
 • odrůda bez potřeby fungicidního ošetření klasu (AZOL FREE)
 • vysoká stres odolnost
 • dobře snáší i lehčí půdy a sušší stanoviště
 • ideální počet 600 – 700 klasů na m2
 • dává předpoklad vysokých výnosů i v horších podmínkách
 • střední HTZ 42g, velmi vysoký počet zrn v klase (nad 45)
 • termín setí od druhé 1 září do druhé 1 října
 • výsevek 3 – 4 MKS/ha