Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Pšenice ozimá

RAGT CZECH, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita ERGT Ponticus

 • poloraná až polopozdní odrůda s vynikající potravinářskou kvalitou
 • velmi vysoké a stabilní pádové číslo
 • velmi vysoký obsah N-látek
 • vysoká mrazuvzdornost
 • výborná odolnost poléhání
 • HTZ cca 46g
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha 

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita A RGT Depot

 • poloraná až polopozdní odrůda s vynikající potravinářskou kvalitou
 • velmi vysoké a stabilní pádové číslo
 • velmi vysoký obsah N-látek
 • vysoká mrazuvzdornost
 • výborná odolnost poléhání
 • HTZ cca 46g
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Pekařská kvalita A Odrůda registrovaná v EURGT Reform

 • polopozdní až pozdní odrůda, registrovaná v SRN
 • rekordní výnosy ve všech výrobních oblastech, extrémní stabilita pádového čísla
 • výborný zdravotní stav listové plochy i klasů, možnost setí po obilovině
 • vysoká odolnost ke klasovým fusáriím, tolerance k setí po kukuřici na zrno
 • výborná mrazuvzdornost, nízké rostliny, vysoká odolnost proti poléhání
 • odnožovací schopnost velmi dobrá, HTZ střední 45g
 • vysoce kompenzační typ odrůdy
 • lze vysévat časně i v pozdnějších termínech
 • výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha dle výrobní oblasti a termínu setí

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita ARGT Venezio

 • poloraná osinatá odrůda s vysokou HTZ
 • vyniká vysokým obsahem bílkovin
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vysoká odolnost rzi pšeničné a plevové
 • tolerantní ke chlotoluronu
 • velmi dobrá odolnost k vyzimování
 • výška rostlin je střední až nižší s dobrou odolností k poléhání
 • výnos tvoří hustotou porostu a HTZ
 • potřeba morforegulace je střední
 • optimální počet klasů je 700 na m2
 • výsevek 4 – 5 MKS na ha dle výrobní oblasti a termínu setí

Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita A Právně chráněná odrůdaViriato

 • velmi krátká raná osinatá pšenice
 • výška rostliny 81 cm – výborná odolnost vůči poléhání
 • dobrá mrazuvzdornost
 • dobrá odolnost proti braničnatkám
 • střední odolnost vůči padlí a rzi pšeničné
 • dobrá odolnost vůči běloklasosti
 • odolnost proti fuzáriím v klase je střední
 • výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Krmná odrůdaRGT Sacramento

 • poloraná osinatá odrůda s vysokými výnosy ve všech výrobních oblastech
 • nejvýnosnější pšenice v registraci od roku 2008
 • velmi dobrá odnožovací schopnost
 • výnos tvoří vysokou hustotou porostu
 • morforegulaci přizpůsobit aktuálnímu stavu porostu
 • kratší rostliny s velmi dobrou odolností vůči poléhání
 • mrazuvzdornost průměrná
 • HTZ 43g 
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí