Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Pšenice ozimá

RAGT CZECH, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita ERGT Ponticus

 • středně raná až polopozdní odrůda s vynikající potravinářskou kvalitou velmi vysoké a stabilní pádové číslo
 • velmi vysoký obsah N-látek
 • vysoká mrazuvzdornost
 • výborná odolnost poléhání
 • HTZ cca 46 g
 • výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita AMatchball

 • polopozdní intenzivní odrůda
 • tvoří výnos produktivním klasem, velmi dobrá odnoživost
 • střední až menší sklovité zrno
 • vhodnost do všech oblastí, především ŘVO a BVO
 • velmi dobrá mrazuvzdornost, odolnost plísni sněžné
 • lze pěstovat po obilovině
 • doporučený výsevek: 3,5 - 4,5 MKS/ha

Pekařská kvalita A Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EURebell

 • polopozdní pšenice na krátkém stéble s vynikající odolností poléhání
 • kompenzační typ pšenice s velmi produktivním klasem, vysoký počet zrn
 • zdravá A pšenice pro velmi vysoké a stabilní výnosy
 • nově registrovaná v Německu
 • odolnost chorobám pat stébel/stéblolamu
 • specialista na setí po obilnině, velmi dobře snáší pozdní setí
 • velmi rychlý počáteční jarní vývoj, dobře snáší jarní a časně letní přísušky
 • nižší odnoživost s vysokou dominancí hlavního stébla
 • doporučujeme vysokou intenzitu pěstování pro využití výnosového potenciálu
 • porost doporučujeme nepřehušťovat, cílený počet klasů cca 600 na m2

Právně chráněná odrůda Pekařská kvalita A Odrůda registrovaná v EURGT Reform

 • polopozdní až pozdní odrůda, registrovaná v SRN
 • rekordní výnosy ve všech výrobních oblastech, extrémní stabilita pádového čísla
 • výborný zdravotní stav listové plochy i klasů, možnost setí po obilovině
 • vysoká odolnost ke klasovým fusáriím, tolerance k setí po kukuřici na zrno
 • výborná mrazuvzdornost, nízké rostliny, vysoká odolnost proti poléhání
 • odnožovací schopnost velmi dobrá, HTZ střední 45g
 • vysoce kompenzační typ odrůdy
 • lze vysévat časně i v pozdnějších termínech
 • doporučený výsevek: 3,0 - 4,5 MKS/ha dle výrobní oblasti a termínu setí

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita A NovinkaRGT Aktion

 • polopozdní odrůda se stabilně vysokým výnosem
 • excelentní odezva na hnojení dusíkem
 • velmi dobrá odolnost ke rzem
 • kombinace odolnosti ke stéblolamu a plodomorce
 • výborná mrazuvzdornost
 • stabilní pádové číslo a velmi vysoká výtěžnost mouky
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha

Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita A Právně chráněná odrůdaViriato

 • velmi krátká raná osinatá pšenice
 • výška rostliny 81 cm – výborná odolnost vůči poléhání
 • dobrá mrazuvzdornost
 • dobrá odolnost proti braničnatkám
 • střední odolnost vůči padlí a rzi pšeničné
 • dobrá odolnost vůči běloklasosti
 • odolnost proti fuzáriím v klase je střední
 • doporučený výsevek: 3,0 - 4,5 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Potravinářská kvalita BRGT Cesario

 • raná odrůda bez zvláštních požadavků na předplodinu
 • vynikající výnos ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě
 • krátké rostliny s výbornou odolností proti poléhání
 • velmi dobrá odnožovací schopnost, výnos tvoří hustotou porostu
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • výborná odolnost proti padlí, rzi, fuzáriím a běloklasosti, velmi dobrá odolnost proti braničnatce
 • výsevek: 2,5 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Krmná odrůdaRGT Sacramento

 • raná odrůda bez zvláštních požadavků na předplodinu
 • vynikající výnos ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě
 • krátké rostliny s výbornou odolností proti poléhání
 • velmi dobrá odnožovací schopnost, výnos tvoří hustotou porostu
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • výborná odolnost proti padlí, rzi, fuzáriím a běloklasosti, velmi dobrá odolnost proti braničnatce
 • výsevek: 2,5 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí