Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Pšenice ozimá

RAGT CZECH, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita ERGT Ponticus

 • poloraná až polopozdní odrůda s vynikající potravinářskou kvalitou
 • velmi vysoké a stabilní pádové číslo
 • velmi vysoký obsah N-látek
 • vysoká mrazuvzdornost
 • výborná odolnost poléhání
 • HTZ cca 46g
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha 

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita A NovinkaRGT Depot

 • poloraná až polopozdní odrůda s vynikající potravinářskou kvalitou
 • velmi vysoké a stabilní pádové číslo
 • velmi vysoký obsah N-látek
 • vysoká mrazuvzdornost
 • výborná odolnost poléhání
 • HTZ cca 46g
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha 

Pekařská kvalita A Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EURebell

 •  polopozdní odrůda na krátkém stéble s vynikající odolností poléhání
 • kompenzační typ pšenice s velkým produktivním klasem, vysoký počet zrn v klase
 • zdravá A pšenice pro velmi vysoké a stabilní výnosy
 • odolnost chorobám pat stébel /stéblolamu/
 • specialista na setí po obilnině, velmi dobře snáší pozdní setí
 • velmi rychlý počáteční jarní vývoj, dobře snáší jarní a časně letní přísušky
 • nižší odnoživost s vysokou dominancí hlavního stébla
 • doporučujeme vysokou intenzitu pěstování pro využití výnosového potenciálu
 • porost doporučujeme nepřehušťovat, cílený počet klasů cca 600 na m2
 • výsevek 3 – 4,4 MKS/ha

Právně chráněná odrůda Pekařská kvalita A Odrůda registrovaná v EURGT Reform

 • polopozdní až pozdní odrůda, registrovaná v SRN
 • rekordní výnosy ve všech výrobních oblastech, extrémní stabilita pádového čísla
 • výborný zdravotní stav listové plochy i klasů, možnost setí po obilovině
 • vysoká odolnost ke klasovým fusáriím, tolerance k setí po kukuřici na zrno
 • výborná mrazuvzdornost, nízké rostliny, vysoká odolnost proti poléhání
 • odnožovací schopnost velmi dobrá, HTZ střední 45g
 • vysoce kompenzační typ odrůdy
 • lze vysévat časně i v pozdnějších termínech
 • výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha dle výrobní oblasti a termínu setí

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita ARGT Aktion

 • polopozdní odrůda se stabilně vysokým výnosem
 • excelentní odezva na hnojení dusíkem
 • velmi dobrá odolnost ke rzem
 • kombinace odolnosti ke stéblolamu a plodomorce
 • výborná mrazuvzdornost
 • stabilní pádové číslo a velmi vysoká výtěžnost mouky
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha

Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita A Právně chráněná odrůdaViriato

 • velmi krátká raná osinatá pšenice
 • výška rostliny 81 cm – výborná odolnost vůči poléhání
 • dobrá mrazuvzdornost
 • dobrá odolnost proti braničnatkám
 • střední odolnost vůči padlí a rzi pšeničné
 • dobrá odolnost vůči běloklasosti
 • odolnost proti fuzáriím v klase je střední
 • výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Krmná odrůdaRGT Sacramento

 • poloraná osinatá odrůda s vysokými výnosy ve všech výrobních oblastech
 • nejvýnosnější pšenice v registraci od roku 2008
 • velmi dobrá odnožovací schopnost
 • výnos tvoří vysokou hustotou porostu
 • morforegulaci přizpůsobit aktuálnímu stavu porostu
 • kratší rostliny s velmi dobrou odolností vůči poléhání
 • mrazuvzdornost průměrná
 • HTZ 43g 
 • výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí