Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Pšenice ozimá

OSTATNÍ FIRMY

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita EBernstein

 • polopozdní až pozdní bezosinatá odrůda
 • stabilní výnosy ve všech lokalitách, plastická odrůda
 • střední až nižší odnožování
 • střední zimovzdornost
 • velké klasy s vysokým počtem zrn a vyšší HTZ - 49 g
 • výborná kvalita zrna, velmi vysoký obsah dusíkatých látek, velmi vysoká objemová hmotnost, stabilní a vysoké číslo poklesu
 • vyšší rostlina (101 cm) s dobrou odolností k poléhání
 • velmi dobře snáší pozdní termíny setí, lze set po obilovině i kukuřici
 • hnojení dusíkem vykazuje velmi dobrou účinnost, dávka 130 – 200 kg N/ha
 • doporučený výsevek: 2,8 - 4 MKS/ha
 • zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Pekařská kvalita A Odrůda registrovaná v ČRBalitus

 • raná pekařská odrůda, registrovaná v ČR
 • v registračních zkouškách, v neošetřené variantě dosahoval Balitus vysokých výnosů ve všech výrobních oblastech
 • plastická odrůda, vhodná i do sušších oblastí
 • výnos tvoří hustotou porostu a vysokým počtem zrn v klasu, vyšší HTZ
 • odolná proti porůstání zrna v klasu
 • rostliny jsou středně vysoké až nízké cca 91 cm s vysokou odolností proti poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost rzi plevové a rzi travní
 • velmi dobrá odolnost proti vymrzání
 • vhodný termín setí je v první polovině agrotechnického termínu
 • doporučený výsevek: 3,5 - 4,3 MKS/ha
 • zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita ASofru

 • velmi raná odrůda s krátkým až velmi krátkým stéblem a osinatým klasem
 • velmi dobrá odolnost vůči listovým i klasovým chorobám
 • velmi brzký nástup metání
 • nenáročná na půdní podmínky, vhodná do všech výrobních oblastí, zejména OVO
 • doporučený termín setí je ve druhé polovině agrotechnického termínu
 • výsevek je 4 až 4,5 MKS na ha Caussade Osiva, s.r.o.
 • doporučený výsevek: 4 - 4,5 MKS/ha
 • zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvalita ASonergy

 • velmi raná osinatá odrůda s dobrou mrazuvzdorností
 • vysoká odolnost poléhání
 • velmi dobrý zdrav. stav s odolností vůči nemocem klasu
 • rychlý počáteční růst a brzký nástup metání
 • výnos tvoří počtem odnoží
 • dobře snáší pozdní výsev, není náročná na předplodinu
 • doporučený výsevek: 4,2 - 4,8 MKS/ha
 • zástupce v ČR: Caussade osiva s.r.o.