Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Pšenice jarní

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita E Astrid

 • poloraná odrůda s výbornou pekařskou jakostí „E“
 • výnosy na úrovni pšenic kvality „A“
 • dobrá odolnost k poléhání
 • vynikající odolnost ke rzi plevové
 • dobrá odolnost k padlí travnímu na listech i v klasu a braničnatkám
 • zrno středně velké, HTZ 40 g
 • vysoká objemová hmotnost zrna
 • nízká pěstitelská rizika

Doporučený výsevek: 3,5 - 5 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvallita ADafne

 • středně raná odrůda s kvalitní pekařskou jakostí „A“
 • vhodná do všech oblastí pěstování
 • vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování
 • dobrá odolnost k padlí travnímu na listu i v klasu
 • délka rostlin 99 cm – dobrá odolnost poléhání
 • objemová hmotnost, objem pečiva a obsah N-látek na úrovni „E“

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s. 

Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvallita AIS Jarissa

Velmi raná plastická osinatá odrůda jarní pšenice, vyšlechtěná z křížení odrůd Lona x Aranka. Patří do skupiny odrůd s pekařskou jakostí A(7). Má střední odnožovací schopnost a dobrou odolnost proti poléhání. Je odolná proti padlí travnímu, rzi pšeničné a listovým skvrnitostem. Vyznačuje se nadprůměrnou odolností proti fuzáriím klasů a dobrou suchovzdorností. velmi raná osinatá odrůda jarní pšenice

Přednosti odrůdy
 • ranost a suchovzdornost
 • vysoký výnosový potenciál a dobrá výnosová stabilita
 • komplexní odolnost proti listovým chorobám
 • vysoká a stabilní pekařská jakost

Odrůdová agrotechnika – doporučení
IS Jarissa je rajonizována do všech výrobních oblastí, ale nejlepších výsledků dosahuje na úrodných půdách s dobrým vodním režimem řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Má vysokou adaptabilitu. Osinatý typ klasu zabezpečuje spolehlivou ochranu proti poškození vysokou zvěří. Má relativně dobrou zimovzdornost a proto většinu roků bezpečně přezimuje.

Výška rostlin 95 – 105 cm
Optimální termín setí Co nejdříve na jaře, 5.3.-25.3.
Setí po obilovině vhodná (++)
Odolnost proti chorobám
Moučnatka trávová 7,0 (++)
Komplex listových skvrnitostí 7,5 (+++)
Rez pšeničná 7,4 (++)
Rez travní 7,6 (+++)
Rez plevová 7,9 (+++)
Běloklasost 7,4 (++)
Fuzária klasů 7,7 (+++)
Virózy (BYDV, WDV) 7,9 (+++)
Hnojení dusíkem
Před setbou 50-60 kg N/ha
Produkční (BBCH 29-32) 50-60 kg N/ha
Kvalitativní (BBCH 49-51)

20-30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
Střední intenzita
Vysoká intenzita Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29)

Doporučený výsevek: 5,3 - 5,8 MKS/ha
Zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s.

Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvallita A Novinka IS Jariella

 • raná osinatá odrůda s pekařskou E/A (7-8)
 • plastická odrůda se stabilními výnosy ve všech výrobních oblastech
 • dobrých výnosů dosahuje i v sušších podmínkách
 • střední až vysoká odnožovací schopnost
 • středně vysoké stéblo s vysokou odolností proti poléhání
 • dobrá odolnost proti padlí travnímu a rzi pšeničné
 • střední odolnost proti listovým skvrnitostem a rzi plevové

Doporučený výsevek: 4,3 - 6 MKS/ha
Zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvallita A Novinka Pexeso

 • poloraná odrůda stabilní pekařské jakosti „E“
 • středně vysoké až vysoké rostliny, velké zrno
 • středně odolná až odolná proti poléhání
 • odolná proti padlí travnímu na listu a rzi pšeničné
 • velmi vysoký výnos zrna
 • velmi vysoký objem pečiva, vysoký obsah dusíkatých látek
 • lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy jako přesívkový typ

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
Zástupce v ČR:
SELGEN a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EUIS Duragold

Středně raná až pozdní krátkostébelná odrůda jarní tvrdé pšenice. Byla vyšlechtěna křížením vysokokvalitní rakouskou odrůdou Rosadur, (Floradur x Colosseo) x Rosadur. Má výborné agronomické vlastnosti a vyznačuje se vysokým výnosovým potenciálem a špičkovou těstovinovou jakostí. Jde o plastickou odrůdu, která překonala v registračních zkouškách kontrolní odrůdu v průměru o 8%. Má spolehlivou odolnost proti padlí, rzi pšeničné i listovým skvrnitostem a dobrou odolnost proti virózám.

Přednosti odrůdy
 • vysoký výnosový potenciál
 • nadprůměrná sklizňová stabilita
 • výborné agronomické vlastnosti
 • špičková těstovinová jakost s dobrou stabilitou i v obdobích s vyšším množstvím srážek při dozrávání

Odrůdová agrotechnika – doporučení
IS Duragold je vhodný pro pěstování v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Nejlépe se odrůdě daří na úrodných půdách s dobrým vodním režimem. Nejlepšími předplodinami jsou luštěniny, řepka ozimá, brambory, cukrová řepa a kukuřice na siláž. Vyžaduje kvalitní přípravu osivového lůžka a brzký termín setí. Pro snížení rizika napadení klasu fuzariózami je doporučeno preventivní ošetření porostů růstovým regulátorem na počátku kvetení.

Výška rostlin 75 – 85 cm
Optimální termín setí Co nejdříve na jaře, 5.3.-25.3.
Setí po obilovině Středně vhodná (+)
Odolnost proti chorobám
Moučnatka trávová 7,3 (++)
Komplex listových skvrnitostí 6,7 (++)
Rez pšeničná 6,6 (++)
Rez travní 8,5 (+++)
Rez plevová 6,9 (+++)
Běloklasost 7,4 (++++)
Fuzária klasů 6,7 (++)
Virózy (BYDV, WDV) 7,2 (++)
Hnojení dusíkem
Před setbou 50-60 kg N/ha
Produkční (BBCH 29-32) 50-60 kg N/ha
Kvalitativní (BBCH 49-51) 30-40 kg N/ha
Potřeba růstových regulátorů
Střední intenzita
Vysoká intenzita Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29)
Fungicidní ošetření
Podle infekčního tlaku Po vzcházení insekticid proti škůdcům
Podle infekčního tlaku BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým skvrnitostem
Preventivní ošetření BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzariózám klasu

Doporučený výsevek: 4,5 - 5,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s.