Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Pšenice jarní

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita E Astrid

 • poloraná odrůda s výbornou pekařskou jakostí "E"
 • výnosy na úrovni pšenic kvality "A"
 • dobrá odolnost k poléhání
 • vynikající odolnost ke rzi plevové
 • dobrá odolnost k padlí travnímu na listech i v klasu a také k braničnatkám
 • zrno je středně velké - HTZ 40 g
 • vysoká objemová hmotnost zrna
 • nízká pěstitelská rizika

Doporučený výsevek: 3,5 - 5 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvallita ADafne

 • středně raná odrůda s kvalitní pekařskou jakostí „A“
 • vhodná do všech oblastí pěstování
 • vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování
 • dobrá odolnost k padlí travnímu na listu i v klasu
 • délka rostlin 99 cm – dobrá odolnost poléhání
 • objemová hmotnost, objem pečiva a obsah N-látek na úrovni „E“

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Odrůda registrovaná v EU Pekařská kvallita AIS Jarissa

 • velmi raná osinatá odrůda jarní pšenice
 • vhodnost do všech výrobních oblastí
 • odolnost proti padlí travnímu, rzi pšeničné a listovým skvrnitostem
 • nadprůměrná odolnost vůči fuzariózám klasu
 • vysoká suchovzdornost
 • vysoká odolnost vůči poléhání
 • vysoký objem pečiva, vysoké a stabilní pádové číslo

Doporučený výsevek: 5,3 - 5,8 MKS/ha
Zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Potravinářská kvalita BSeance

 • poloraná odrůda s potravinářskou jakostí „B“
 • velmi vysoký stabilní výnos
 • vhodná do všech  výrobních oblastí
 • tolerantní k přísuškům
 • intenzivně odnožující
 • vhodná pro velmi rané setí
 • velmi dobrá odolnost ke rzi pšeničné

Doporučený výsevek: 3,5 - 5 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Pekařská kvalita ESW Kadrilj

 • poloraná odrůda stabilní pekařské jakosti „E“
 • středně vysoké až vysoké rostliny, velké zrno
 • středně odolná až odolná proti poléhání
 • odolná proti padlí travnímu na listu a rzi pšeničné
 • velmi vysoký výnos zrna
 • velmi vysoký objem pečiva, vysoký obsah dusíkatých látek
 • lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy jako přesívkový typ

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EUDuragold

 • středně raná odrůda jarní tvrdé pšenice s vysokým výnosem
 • velmi vysoká těstovinářská jakost, obsah žlutých pigmentů 9,5 – 10,5 ppm
 • velké sklovité zrno, HTZ 45 – 47g
 • nižší vzrůst, vysoká odolnost k poléhání, není nutné použití morforegulátorů
 • střední odnožovací schopnost
 • tvoří krátký hustý bílý klas s dlouhými černými osinami
 • spolehlivá odolnost k padlí, rzi pšeničné i listovým skvrnitostem
 • dobrá odolnost k virózám

Doporučený výsevek: 4,5 - 5,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s.