Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

PRODUKTY OLMIX GROUP - říjen

zobrazit NeosolBiostimulant základních přirodních procesů v půdě 13646Biostimulant rhizosféry, podpora mineralizace
zobrazitListové hnojivo s biostimulačním účinkem na kořeny zobrazitBiostimulant fyziologických procesů v zelených rostlinách
zobrazitOrgano-minerální listové hnojivo s dusíkem a sírou
zobrazitAktivátor biologické přeměny statkových hnojiv
14691  Biostimulant vyšší využitelnosti živin

PODZIMNÍ AKCE

Vyhlašujeme akční cenu na přípravky Agroptim Sunset a Algomel Push a to 280 Kč/l . Ceny jsou platné do vyprodání zásob. Pro objednání kontaktujte naše regionální zástupce.  14650

O společnosti

www.olmix.czSpolečnost OLMIX má ve své strategii pevně zakomponována řešení všech důležitých problémů spojených s půdou a hospodařením na ní. Portfolio produktů je rozděleno do 3 skupin: granulované biostimulanty do půdy, kapalné biostimulanty přímo na rostliny a biologické přípravky určené ke stájové hygieně zvířat.


 

Možnost úspory umělých hnojiv pomocí aktivace a prohloubení půdního profilu

Z pokusů s přípravky OLMIX Group v letech 2017-2020 vyplývá, že aplikace produktů OLMIX zvýšila výnosy oproti kontrole (AMOFOS 150 kg) v celém sledovaném období.
Důvodem jsou následující skutečnosti:
Základem je rychlá změna struktury půdy a v důsledku toho zvýšení koeficientu strukturnosti až na několikanásobek. To způsobuje výrazné zvýšení objemu půdy, který je využitelný jako zdroj vody a živin pro rostliny.
Na to navazuje zvýšení pórovitosti od 10 % po 20 %. Vzhledem k profilu pro pórovitost 0 – 40 cm, 1 % představuje 40 m3 pórů navíc. To se projevuje jak na rozvoji kořenů (31. 10 2019 prokořenění u pšenice na kontrole 20 cm, NEOSOL 60 cm), tak na hospodaření s vodou (podzim 2019 i 2020 více než 300.000 l/ha).
Z důvodu lepšího rozvoje kořenů (až 3 x více proti kontrole) dochází k navýšení množství uhlíku v půdě, který představuje zdroj energie pro rozvoj mikrobiálního života. Díky tomu dochází k lepší výživě rostlin, protože přebytek živin, které uvolňuje mikroflóra, využívají rostliny. Současně jsou významně snižovány ztráty živin.
Všechny tyto skutečnosti mají za následek podstatné snížení utužení půdy až eliminaci půdní desky bez mechanických zásahů.
Komplex všech přínosů včetně ekonomického vyhodnocení jsou zapracovány do certifikované metodiky MZe 50/20
(ZLEPŠENÍ MANAGEMENTU PŮDNÍ VLÁHY PROSTŘEDNICTVÍM PŮDNÍCH BIOSTIMULACÍ
Ing. Ivana Šindelková)

Použití a charakteristika přípravků OLMIX v podzimním období

13635Jedná se o granulát na podporu humifikace organické hmoty. Jako nosič je použit hořečnatý vápenec, namletý na jemnější frakci jako cement, doplněn o 6 % organické hmoty. Dále obsahuje mikroprvky se zaměřením na rozvoj půdního edafonu a jako pojivo lignohumát. Balení 0,6t VOV.
Ozimé obiloviny, řepka:
Aplikace co nejdříve, i na plochy po zasetí meziplodin. Aplikované množství 120 kg/ha, na těžkých půdách (více jak 50% jílu) 150 kg/ha.
Jarní obiloviny:
Na plochy, kde není možno na jaře hnojení pod patu, stejnou dávku jako pro ozimy. Velmi účinné na plochy, kde budou aplikována organická hnojiva.

13646 Granulát podporující mineralizaci a tím uvolňování živin z nerozložené částečně rozložené organické hmoty. Proti neosolu  má zvýšený podíl hmoty na 26% jako pojivo je použit lignosulfát. Balení 0,5t/vov. plochy, kde chceme podpořit co nejdřívější jarní mineralizaci.Nejlépe pod patu při setí ozimů v dávce 100 kg/ha.

13634Dusíkaté kapalné hnojivo nové generace se sníženým rizikem poškození rostlin a vysokou vstřebatelností s obsahem síry ve formě thiosulfátu. Obsahuje 33 % N a 10 % S. Vzhledem k formulaci 1 l nahrazuje 1 kg N aplikovaného na půdu. Balení IBC kontejner 1000 l, jiné možnosti dle domluvy. Pro vyrovnání deficitu N v podzimní období je vhodná aplikace v dávce 10 l/ha . Pokryvnost půdy listy plodin by měla být min. 70 %. Významně zvyšuje jistotu dobrého přezimování.

13631Stabilní roztok deseti makroprvků a mikroprvků s vyšším podílem K – 3,5 % a S – 3,8 %. Vstřebatelnost do rostliny je až 98 %. Slouží k biostumulaci vegetativních funkcí rostlin a fyziologických procesů v zelených rostlinách. Balení 20 l a dle domluvy 1000 l IBC kontejnery. Pro doplnění mikroprvků lze použít AGROPTIM SUNSET v dávce 1 l/ha.

13632Kapalný přípravek obsahující v jednom litru 10 % Mn a 17 % SO3. Dále obsahuje polysacharidy, jednoduché cukry a fyziologicky účinné látky snadno přijatelné rostlinami. Proto se využívá především pro podporu odnožování u obilovin a zvýšení počtu základů větví u řepky. Balení 5l kanystry. Pro vyrovnání nestejnoměrných porostů je vhodné aplikovat ALGOMEL PUSH v dávce 1 l/ha.

Regionální zástupci ELITA

Ing. Böhmová Jiřina, mob.: 602 513 457, bohmova@elita.cz
www.olmix.cz

Zobrazit certifikát KEZ Reportáž: Selská revue 6/2018 Olmix podzim Olmix výsledky Článek: Zemědělský týdeník 51-52/2021 Protokol o pokusu Výsledky Multi N Olmix jaro 2022 Olmix vláha