Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Peluška jarní

Peluška jarní je vhodná do všech výrobních oblastí. Nejvyšších výnosů píce však dosahují v oblastech s dostatkem srážek v průběhu vegetace. Pro pěstování na semeno jsou nejvýhodnější spíše vláhově bohatá kukuřičná a řepařská oblast a méně vlhká bramborářská výrobní oblast. V osevním postupu ji zařazujeme po obilí, přičemž je velmi dobrou předplodinou pro obilniny a cukrovku.
Při jarním výsevu je třeba provést podmítku a na podzim kvalitní hlubokou orbu. Jarní předseťovou přípravu pak zaměříme na urovnání pozemku a kvalitní přípravu seťového lůžka.
Množitelské porosty a jarní směsky vyséváme co nejdříve na jaře, jakmile lze řádně připravit pozemek. Porosty na semeno by měly být vysévány do širších řádků což napomáhá lepšímu zakládání generativních orgánů a nenutí rostlinu růst vyloženě vegetativně. Po zasetí je vhodné pozemek za sucha uválet.
Porost pelušky je schopen obohatit půdu díky kořenové exkreci živin o dusík, který bude mít k dispozici následná plodina. Důležitým hnojivovým opatřením je úprava pH půdy vápněním.
Ze škůdců je třeba pozornost věnovat již po vzejití listopasu čárkovanému, který se živí žírem na listech a jeho larvy vyžírají kořeny a hlízky. Při silném napadení ošetřujeme ve fázi 3-4 listů. Nebezpečná je též kyjatka hrachová, která škodí sáním vegetačních vrcholů, jež zasychají a dále tím, že přenáší virózy. U semenářských porostů může škodit i obaleč hrachový patřící mezi škůdce semen, ošetření se provádí 1 až 2 týdny po odkvětu. V posledních letech škodí i na pelušce zrnokaz hrachový, který znehodnocuje napadená semena. Semenářské porosty sklízíme. Optimální doba je, když semeno bývá tvrdé a rostlina suchá kromě vrcholové části. Při sklizňové vlhkosti pod 14 % stoupá poškození semen a ta mohou špatně klíčit. Porosty silně zaplevelené či nestejnoměrně dozrávající desikujeme. Rentabilnější je věnovat se chemické ochraně za vegetace oproti desikaci porostu z důvodu silného zaplevelení. Dle zkušeností je nejvhodnější i suché osivo nejprve alespoň 24 hodin provzdušnit ventilací.
Výsev 120-180 kg/ha. Vyséváme s jarními obilovinami nebo jako meziplodinu po ozimém ječmeni nebo raných bramborách.

Odrůda registrovaná v ČRArvika

  • pozdní odrůda evropského formátu zaregistrována v mnoha zemích
  • vysoce plastická odrůda s výborným zdravotním stavem 
  • vhodná je do jarních a letních luskovinoobilních směsek, senáž i zelené hnojení
  • nízká HTS cca 170 g
  • výška porostu cca 75 – 80 cm
  • tolerantní k plísni šedé
  • výsevek na semeno 0,8 až 1 MKS/ha v čisté kultuře
  • výsevek v luskovinoobilních směskách 0,4-0,5 MKS /ha pelkušky a 2-2,5 MKS/ha obilí (oves, pšenice, ječmen) 
  • využití pro strip-till
  • Vlastník odrůdy: SELGEN, a.s.