Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Oves setý - Pluchatý

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRAtego

 • středně raná pluchatá žlutozrnná odrůda, pluchatost střední až vyšší
 • vhodná pro potravinářské i krmné účely, obsah N-látek je střední
 • zrno je středně velké, podíl předního zrna je vysoký
 • kratší stéblo s vysokou odolností k poléhání
 • odrůda je vhodná do všech oblastí
 • středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, rzí ovesnou, rzí travní a padlím travním

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha dle pěstitelských podmínek
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRKertag

 • polopozdní pluchatá odrůda registrovaná v roce 2012
 • středně vysoké rostliny s dobrou odolností k poléhání
 • odolná ke rzi ovesné a k padlí travnímu na listu
 • zrno má vysokou objemovou hmotnost s nízkým podílem pluch
 • velmi vysoký podíl předního zrna
 • odrůda je vhodná i k pěstování na zeleno

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha dle pěstitelských podmínek
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRKorok

 • středně raná pluchatá odrůda vhodná pro potravinářské i krmné účely, i pro pěstování na zeleno
 • výnos zrna a podíl předního je vysoký
 • zrno je větší s velkou objemovou hmotností
 • středně vysoké rostliny, méně odolné poléhání
 • středně odolná proti listovým skvrnitostem
 • odolná proti napadení rzí ovesnou a padlí travnímu na listu

Doporučený výsevek: 4 - 5 MKS/ha dle úrovně pěstitelských podmínek
Zástupce v ČR:
SELGEN, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRPoseidon

 • pluchatá polopozdní odrůda
 • nízké rostliny
 • odrůda středně odolná proti poléhání (6,7)
 • zrno velké, barva pluchy žlutá, podíl předního zrna velmi vysoký
 • dobrý zdravotní stav
 • výnos zrna velmi vysoký, výnos obilek velmi vysoký 
 • výtěžnost ovesné rýže vysoká
 • podíl pluch nízký, OH střední
 • obsah NL středně vysoký

Doporučený výsevek: 3 - 4,2 MKS/ha dle úrovně pěstitelských podmínek
Zástupce v ČR:
SAATEN - UNION CZ s.r.o.