Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

produkt Neosol

,,aktivátor vitálních funkcí půdy“

13638neOsol je tvořen matricí z uhličitanu vápenatého a hořečnatého a z příslušných minerálních prvků potřebných pro technologii PRP. Celý produkt je stmelen rozpustným pojidlem rostlinného původu, lignosulfonátem. Technologické přísady přípravku MIP, jako sodík, železo, zinek, bór atd., jsou vybírány a dávkovány dle velmi striktních podmínek. Správná receptura je součástí know-how společnosti PRP Technologies.
Tyto dobře rozpustné minerální složky se vážou na půdní roztok a upravují prostředí, ve kterém se vyvíjejí mikroorganismy. Stimulace mikrobiální flóry působí na všechny životadárné funkce půdy, zlepšuje její úrodnost a pozitivně ovlivňuje růst rostlin. Díky bohatší síti kořenů má rostlina přístup k většímu množství půdy, která je zároveň i biologicky aktivnější.
neOsol nahrazuje na trhu osvědčený PRP SOL. Tento nový produkt je obohacen o mořské řasy a zároveň jsme snížili jeho dávkování.

 

6517

Používání prostředku neOsol je velice snadné, ať je osevní postup a pěstební technologie jakákoliv. Jeho působení výrazně zlepšuje chování půdy a přispívá k úspěšnosti zemědělce. Obnoví v celém půdním profilu mikrofloru, kulturní plísně a veškerou faunu zabezpečující biologickou úrodnost půdy a podporující pohyb vody, minerálů a plynů.

6533

neOsol přispívá k boji proti půdní degradaci:
Fyzikální Chemické Biologické
Eroze Okyselování Snižování obsahu humusu
Zhutnění Blokování minerálních částic Pokles biologické aktivity
Zadušení Vyluhování živin Pokles biodiverzity

Zobrazit leták Zobrazit leták

6521