Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Mezirodové hybridy

Bečva

Kříženec jíkovitého charakteru, odolnější k vyzimování a plísni sněžné, provozní vytrvalost 2 roky. Je vhodný k přímému zkrmování, senážování a silážování, dává vysoký výnos hmoty s vysokým obsahem vodorozpustných cukrů. Je vhodný k pěstování v čisté kultuře i ve směsi s travami a jetelem lučním.

Felina

Kříženec kostřavovitého charakteru, vývoj v roce zásevu je pomalý, vyniká vysokou vytrvalostí, zimovzdorností, snáší dobře sucho i krátkodobé zamokření. Výnos píce je vysoký. Uplatnění najde v dočasných i trvalých loukách a pastvinách.

Hykor

Hykor je odrůda charakteru kostřavy rákosovité, která vznikla křížením jílku mnohokvětého odrůd Rožnovský a Tiara s ekotypy kostřavy rákosovité z okolí Hladkých Životic a zpětným křížením s vybranými odrůdami kostřavy rákosovité ze světového sortimentu. Hykor patří mezi vzrůstné, vytrvalé trávy. Kořenový systém rostlin je bohatý, tvořený silnějšími svazčitými kořeny, rozloženými v orniční vrstvě a v podorničí, které zvyšují pevnost drnu. Rozvinutý kořenový systém dokonale využívá živiny a vláhu, velmi příznivě reaguje na vyšší dávky dusíku a závlahu. Odrůda je odolná vůči vymrzání, snáší dobře sucho i krátkodobé zamokření a daří se jí i na stanovištích s vyšší hladinou spodní vody.

Lofa

Tetraploidní odrůda, která vznikla křížením diploidního jílku mnohokvětého s kostřavou rákosovitou. Lofa je první odrůdou na světě, která byla vytvořena metodou rodové hybridizace a z hlediska fyziologických a morfologických vlastností je identická s jílkem vytrvalým.Lofa je volně trsnatá, 4 - 5 -letá pícní tráva, s rychlým jarním růstem a dobrým obrůstáním po sečích. Její využití je především na orné půdě, popř. v dočasných loukách, ale i v pastvinách, protože dobře obrůstá při vícesečném využívání. Vysoké výnosy dává jak v čistých kulturách, tak i ve směsích s travami a jetelem lučním. Biomasu lze využívat k přímému zkrmování, zejména však ke konzervaci silážováním. Z odrůd jílků vytrvalých je Lofa naší nejvýnosnější odrůdou s vysokou nutriční hodnotou.

Perun

Kříženec jílkovitého charakteru s vysokým výnosovým potenciálem a dobrou vytrvalostí. Dává vysoký výnos kvalitní píce, jak k přímému zkrmování, tak i ke konzervaci. Vhodný pro využití na orné půdě, popř. pro dočasné louky a pastviny a do jednoduchých směsí i čistosevů.