Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Lnička setá

Právně chráněná odrůda Zuzana

  • jednoletá olejnina z čeledi brukvovitých, vhodná do suššíchpodmínek, výška 50 – 100 cm
  • má krátkou vegetační dobu (3 až 3,5 měsíce), doba kveteníkolem 1- 10. června
  • poskytuje potravinářsky využitelný olej, obsah oleje 30-40%
  • další využití jako meziplodina i jako zdroj pastvy pro opylovače
  • vyžaduje jemně připravenou půdu k setí, seje se časně zjara,koncem března až začátkem dubna• ošetřuje se a sklízí podobně jako řepka, výsev 8-12 kg. ha-1,hloubka setí 10-15 mm
  • dobře snáší nízké teploty v počátečních fázích růstu,je značně odolná dřepčíkům
  • sklizeň semene koncem července, výnos semen 1 - 1,5 t/ha
Zástupce pro ČR: VÚP Troubsko, spol. s r.o.