Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Kostřava červená - Copy

Táborská

Dlouze výběžkatá tráva s dobrým obrůstáním po sečích, málo poléhavá, dává velmi dobrý výnos zelené hmoty, zvláště ve druhé a dalších sečích. Odolnost proti chorobám je dobrá, je nenáročná na klimatické podmínky, má uplatnění od nížin až po vysokohorské pásmo na všech půdách. Je vhodným komponentem pro trvalé louky a pastviny, pro technické, okrasné a hřišťové trávníky, pro protierozní a komunikační porosty.