Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Kostřava červená

Odrůda registrovaná v EUReverent

  • dlouze výběžkatá odrůda s dobrou zimovzdorností a odolností k listovým chorobám
  • dobře snáší nízké sekání, obrůstání po sečích je dobré
  • není náročná na klimatické a půdní podmínky, uplatňuje se v trvalých lučních a pastevních porostech

udržovatel: KWS SAAT AG, Einbeck, Německo