Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Kostřava červená

Odrůda registrovaná v EUReverent

  • dlouze výběžkatá odrůda s dobrou zimovzdorností a odolností k listovým chorobám
  • dobře snáší nízké sekání, obrůstání po sečích je dobré
  • není náročná na klimatické a půdní podmínky, uplatňuje se v trvalých lučních a pastevních porostech

KWS SAAT AG, Einbeck, Německo

Odrůda registrovaná v EUGondolin

  • dlouze výběžkatá odrůda s rychlým jarním vývojem a vysokou zimovzdorností
  • zdravotní stav je dobrý, má vynikající odolnost ke rzi korunkaté a velmi dobrou odolnost k dalším běžným chorobám trav
  • není náročná na různé klimatické podmínky, výnosy zelené i suché hmoty jsou vysoké

 DLF Roskilde, Dánsko