Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Jílek mnohokvětý jednoletý

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaProkop

  • diploidní středně raná odrůda s rychlým jarním růstem a dobrým obrůstáním po sečích
  • vhodná především do intenzivních porostů určených k senážování nebo ve směsi s jednoletými jeteli
  • píce je kvalitní s vysokým obsahem vodorozpustných cukrů

OSEVA UNI, a.s.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaProwest

  • tetraploidní pozdní odrůda s rychlým růstem a vývojem po zasetí a velmi vysokým výnosovým potenciálem, pro jeho pěstování nejsou vhodné lehké a chudé půdy na suchých stanovištích
  • odrůda vhodná do intenzivních porostů určených k senážování, popřípadě ke zkrmování v zeleném stavu, je vhodný i pro přísevy do po zimě prořídlých porostů jetelovin a jetelotrav
  • poskytuje chutnou a hodnotnou píci pro vysokoprodukční dojnice

OSEVA UNI, a.s.