Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Jetel luční

Odrůda registrovaná v ČRStart

 • raná diploidní odrůda, 2 - 3 sečná s jistou dvouletou užitkovostí
 • zdravotní stav je dobrý, odolnost proti rakovině jetele je střední, proti padlí dobrá
 • dává vysoký výnos zelené hmoty i semene
 • je vhodná do jetelotravních směsí, do lučních i pastevních porostů nebo pro čistosevy ve všech výrobních oblastech

Zástupce pro ČR: OSEVA UNI, a.s.

Odrůda registrovaná v ČRSuez

 • raná až středně raná diploidní odrůda, 2 až 3 sečné s dvouletou užitkovostí 
 • výnos zelené hmoty je v 1. i 2. úžitkovém roce vysoký , suché hmoty středně vysoký
 • odrůda je vytrvalá do druhého užitkového roku 
 • vhodná je do čistosevů i jako komponent do krátkodobých , zejména lučních směsí

Zástupce pro ČR: AGROGEN Troubsko s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČRTempus

 • středně raná tetraploidní odrůda, 2 až 3 sečná s mohutným kořenovým systémem
 • poskytuje vysoké výnosy sena i zelené hmoty v 1. i 2. užitkovém roce
 • obrůstání po sečích je velmi dobré, zdravotní stav dobrý
 • odrůda je vhodná do jetelotravních, lučních a pastevních směsí krátkodobého charakteru, ale i pro přísevy víceletých porostů

Zástupce pro ČR: OSEVA UNI, a.s.