Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Ječmen jarní - nesladovnícké odrůdy

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR

Bente

 •  jedna z nejranějších odrůd jarního ječmene do všech výrobních oblastí
 • velmi vysoký výnos s vysokým podílem předního zrna
 • vysoká HTZ, často přes 53 g
 • střední vzrůst s vysokou odolností k poléhání
 • vhodná i do horších půdně-klimatických podmínek
 • velmi dobrý zdravotní stav a mimořádná plasticita

Doporučený výsevek: 3,2 - 4,0 MKS/ha
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v EU

IS Maltigo

 • středně raná odrůda vyšlechtěná z křížení Westminster x Xanadu
 • dobrý zdravotní stav
 • velké zrno, HTZ 50,4 g
 • velký podíl zrna nad sítem 2,5 mm
 • odolnost proti padlí travnímu, vysoká odolnost proti rzi ječné
 • střední odolnost proti listovým skvrnitostem

Doporučený výsevek: 3,5 - 4,5MKS/ha
Zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR

Ovation

 • polopozdní plastická odrůda s vysokou odnožovací schopností
 • nejvýnosnější odrůda v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2014 - 2016
 • velmi vysoký výnos zrna ve všech výrobních oblastech v ošetřené i neošetřené variantě
 • velké zrno s vysokou HTZ
 • středně dlouhé rostliny se střední odolností k poléhání

Doporučený výsevek: 3,5 - 4,5MKS/ha
Zástupce v ČR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.