Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Ječmen jarní - Sladovnícké odrůdy

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Odrůda vhodná pro české pivoBojos (6,7)

 • polopozdní sladovnická odrůda diamantového typu
 • dobrá odnoživost, vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
 • rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání a lámání stébla
 • středně velké zrno, výtěžnost předního zrna středně vysoká
 • odolnost proti padlí travnímu (gen Mlo)
 • středně až méně odolná napadení rhynchosporiem a komplexem hnědých skvrnitostí
 • vhodnost i do sušších podmínek, doporučeno ošetření fungicidy na počátku metání
 • odrůda vhodná pro výrobu českého
 • nakupují všechny sladovny a pivovary v ČR

Doporučený výsevek: 3,5 - 4,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda vhodná pro české pivo Odrůda registrovaná v ČRFrancin (5,2)

 • poloraná sladovnická odrůda vhodnápro „České pivo“
 • středně vysoké rostliny cca 71 cm,odolné k poléhání a lámání stébla
 • středně velké až velké zrno, vysoký podíl předního zrna
 • drůda vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene
 • vyšší odolnost vůči rzím, střední až nižší odolnost k padlí a komplexu listových skvrnitostí
 • vyšší intenzita odnožování

Doporučený výsevek: 3,5 - 4 MKS/ha
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaKangoo (7,4)

 • polopozdní sladovnická odrůda
 • výběrová sladovnická kvalita
 • nosná odrůda společnosti Heineken Slovensko a Lycos-Trnavské sladovne
 • střední odnoživost, středně dlouhé rostliny
 • velké zrno s vysokou HTZ, vysoký počet zrn v klase
 • náchylnost k padlí travnímu • velmi dobrá odolnost k rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné
 • střední odolnost k poléhání a lámavosti stébla

Doporučený výsevek: 3,5 - 4,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Odrůda vhodná pro české pivoLaudis 550 (7,2)

 • poloraná až polopozdní odrůda raností na úrovni odrůdy Malz
 • odrůda z hrubčického šlechtění, registrace v SR 2012, ČR 2013
 • výběrová sladovnická kvalita
 • odrůda doporučená Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu Českého piva
 • preferovaná společností Sladovny SOUFFLET ČR
 • preferovaná společností Heineken Slovensko Sladovne
 • preferovaná společností Plzeňský Prazdroj
 • velmi dobrá odnoživost
 • střední délka rostlin, dobrá odolnost vůči poléhání
 • absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo)

Doporučený výsevek: KVO a OVO 3,5 - 4 MK/ha, ŘVO 3,5 MKS/ha, BVO 4 - 4,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Odrůda vhodná pro české pivoMalz (6,5)

 • polopozdní středně vysoká odrůda s výběrovou sladovnickou jakostí
 • odrůda doporučená pro výrobu Českého piva
 • nakupují všechny sladovny a pivovary v ČR a SR
 • vysoký extrakt a nadprůměrný výnos ve všech oblastech
 • velké zrno (HTZ 48 g) a vysoký podíl předního zrna (96%)
 • velmi dobrá odnoživost
 • střední odolnost proti poléhání a velmi dobrá odolnost proti lámání stébla
 • citlivější vůči padlí travnímu a rzi ječné
 • dobrá odolnost proti hnědé skvrnitosti a rhynchosporiu
 • pěstitelsky ověřená a spolehlivá odrůda

Doporučený výsevek: 3,5 4,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Odrůda vhodná pro české pivo Manta (6,4)

 • středně raná sladovnická odrůda doporučená pro výrobu piva s CHZO „České pivo“
 • velmi plastická odrůda vhodná do všech sladovnícky významných půdně-klimatických podmínek
 • odrůda dosahuje vysokého extraktu 82,9%
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolná proti na padení padlím travním
 • odolnost proti poléhání 6,9 b
 • dobrá odolnost proti přísuškům
 • vysoký výnos předního zrna

Doporučený výsevek: 3 - 4 MKS/ha
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČROverture (7,7)

 • nová plastická, polopozdní odrůda s vysokou odnoživostí vhodná do všech pěstitelských oblastí
 • odrůda preferovaná společnostmi: Plzeňský Prazdroj, Heineken Slovensko Sladovne, Lycos-Trnavské sladovne
 • výběrová sladovnická kvalita, velmi vysoký podíl předního zrna až 97%, vysoká HTZ 49 g
 • odolná vůči padlí travnímu (gen MLo) 
 • vysoká odolnost vůči rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné
 • dobrá odolnost vůči hnědé skvrnitosti

Doporučený výsevek: 3 - 4 MKS/ha
Zástupce v ČR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaSebastian (8,2)

 • ve všech oblastech
 • nízké rostliny s dobrou odnožovací schopností
 • střední odolnost proti poléhání
 • střední odolnost až odolnost proti lámání stébla
 • středně velké zrno, výtěžnost předního zrna středně vysoká až vysoká
 • zdravotní stav bez výrazných rizik
 • dobrá odolnost vůči napadení fuzariozami v klase
 • vhodná pro výrobu sladů pro tradiční piva

Doporučený výsevek: 3,5 - 4,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.