Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Hrách setý

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Žlutosemenná odrůdaAbarth

 • poloraná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem
 • rostliny středně vysoké, barva květu bílá, barva semene žlutá
 • vysoká barevná vyrovnanost semen
 • velmi dobrá odolnost proti poléhání během vegetace i před sklizní
 • méně odolná proti napadení plísní hrachu, méně odolná proti napadení plísní šedou
 • středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí hrachu
 • středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob
 • výnos semene vysoký
 • obsah dusíkatých látek středně vysoký až nízký
 • výnos dusíkatých látek středně vysoký až nízký
 • aktivita trypsin-inhibitoru nízká

Doporučený výsevek: 0,9 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Žlutosemenná odrůda Astronaute

 • poloraná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem
 • rostliny středně vysoké, barva květu bílá, barva semene žlutá
 • hmotnost tisíce semen středně vysoká, barevná vyrovnanost semen vysoká
 • střední odolnost poléhání před sklizní
 • méně odolná proti napadení plísní hrachu a padlím
 • středně odolná proti napadení plísní šedou a komplexem kořenových chorob
 • výnos semene vysoký
 • obsah dusíkatých látek středně vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký
 • obsah škrobu středně vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká

Doporučený výsevek: 0,8 - 1,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebním podmínkám
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Zelenosemenná odrůdaAtlas

 • středně raná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem
 • rostliny středně vysoké až vysoké
 • barva květu bílá až krémová, semeno válcovitého tvaru
 • HTS středně vysoká až vysoká
 • menší odolnost proti poléhání před sklizní
 • střední odolnost proti napadení plísní hrachu
 • menší odolnost proti napadení hnilobami stonků, listů a lusků
 • střední odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí hrachu, tmavohnědou skvrnitostí hrachu, komplexem kořenových chorob
 • menší odolnost proti napadení padlím hrachu
 • střední až menší odolnost proti napadení rzí hrachu
 • střední odolnost až odolnost proti napadení komplexem virových onemocnění
 • výnos semene vysoký
 • obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký
 • výnos dusíkatých látek středně vysoký až vysoký

Doporučený výsevek: 0,9 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Žlutosemenná odrůdaAudit

 • středně raná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem
 • rostliny středně vysoké až vysoké
 • barva květu bílá, semeno vejčitého tvaru
 • HTS středně vysoká
 • výnos semene velmi vysoký
 • střední odolnost proti poléhání před sklizní
 • střední odolnost proti napadení plísní hrachu, hnilobami stonků, listů a lusků, hnědou skvrnitostí hrachu, tmavohnědou skvrnitostí hrachu a proti napadení komplexem kořenových chorob
 • menší odolnost proti napadení padlím hrachu
 • střední až menší odolnost proti napadení rzí hrachu
 • odolnost proti napadení komplexem virových onemocnění
 • obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký
 • výnos dusíkatých látek velmi vysoký

Doporučený výsevek: 0,9 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Žlutosemenná odrůda NovinkaBoxer

 • středně raná odrůda typu semi-leafless s rychlýmpočátečním růstem
 • vhodná do ŘVO, OVO, BVO, vysoký výnos semen
 • nejvhodnější půdy jsou středně těžké s pH 6-7,není náročná na předplodinu
 • barva květu bílá, semena válcovitého tvaru žluté barvy
 • HTS středně vysoká až vysoká, barevná vyrovnanostsemen vysoká
 • nízká aktivita trypsin-ihibitoru
 • nejvyšší odolnost vůči poléhání za vegetace i před skliznív registrovaném sortimentu
 • vysoká odolnost vůči antraknóze
 • středně odolná vůči plísni šedé a komplexu kořenových chorob
 • vysoký až velmi vysoký výnos dusíkatých látek

Doporučený výsevek: 0,9 - 1,1 MKS/ha  hloubka setí 5 – 7 cm
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Žlutosemenná odrůdaEso

 • středně raná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem
 • rostliny středně vysoké až vysoké
 • barva květu bílá, semeno vejčitého tvaru
 • HTS středně vysoká
 • barevná vyrovnanost semen vysoká
 • menší odolnost proti poléhání před sklizní
 • vyrovnaný zdravotní stav nad průměrem zkoušených odrůd
 • výnos semene vysoký
 • obsah dusíkatých látek středně vysoký
 • výnos dusíkatých látek středně vysoký
 • aktivita trypsin-inhibitoru nízká až středně vysoká

Doporučený výsevek: 0,9 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Žlutosemenná odrůdaGambit

 • pozdní odrůda typu semi-leafless s rychlýmpočátečním růstem
 • odrůda je vhodná pro zakládání směsek a siláží
 • výnos semen je vysoký
 • rostliny jsou vysoké s nižší odolností proti poléhání před sklizní
 • barva květů je bílá, barva semen žlutá, semena jsouvejčitého tvaru
 • HTS je středně vysoká až vysoká, barevná vyrovnanostsemen je vysoká
 • má vyrovnaný zdravotní stav převyšující většinu odrůd
 • výnos dusíkatých látek je středně vysoký

Doporučený výsevek: 0,9 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Zelenosemenná odrůdaImpuls

 • původ: SG-L 3197 x TERNO
 • vysoké výnosy v sortimentu zelených hrachů
 • středně vysoké rostliny s nadprůměrnou odolní k poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vysoká odolnost ke kořenovým chorobám a fuzáriím
 • výborný pro produkci zrna, HTZ 287 g
 • kosočtverečná, barevně velmi vyrovnaná semena
 • výsevek 0,9 – 1,0 mil. klíčivých semen
 • vysoký výnos N-látek z hektaru, nízký obsah TIA

Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Žlutosemenná odrůdaSalamanca

 • středně raná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem
 • rostliny středně vysoké až vysoké
 • barva květu bílá, semeno vejčitého tvaru
 • HTS středně vysoká
 • barevná vyrovnanost semen vysoká
 • střední odolnost proti poléhání před sklizní
 • střední odolnost proti napadení plísní hrachu
 • menší odolnost proti napadení hnilobami stonků, listů a lusků
 • střední odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí hrachu, tmavohnědou skvrnitostí hrachu, komplexem kořenových chorob a komplexem virových onemocnění
 • výnos semene velmi vysoký
 • obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký
 • sklizeň zrna při vlhkosti 16 – 19% a tmavohnědě zbarveném stonku

Doporučený výsevek: 0,8 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČR Zelenosemenná odrůdaZekon

 • středně raná odrůda typu semi-leafless se středně rychlým počátečním růstem
 • rostliny středně dlouhé
 • barva květu bílá, semeno kulovité
 • HTS středně vysoká
 • střední odolnost proti poléhání před sklizní
 • vhodnost pro přímou kombajnovou sklizeň
 • střední odolnost proti napadení plísní hrachovou a plísní šedou
 • střední odolnost proti napadení chorobami působícími strupovitosti
 • střední odolnost až odolnost proti napadení virózami, padlím hrachovým
 • střední odolnost proti napadení kořenovými chorobami
 • výnos semene středně vysoký
 • obsah N-látek středně vysoký
 • aktivita trypsin-inhibitoru nízká

Doporučený výsevek: 0,9 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.