Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Hořčice bílá

Odrůda registrovaná v ČRZlata

Vhodná do řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Daří se jí na úrodných spíše těžších půdách v sušších oblastech.
Nejvhodnější využití hořčice je jako plodina mezi dvěma obilovinami. Po sklizni nepodmítáme a umožníme výdrolu rychlé vzejití. Následná hmota je výživou pro následující obilovinu. Příprava půdy pro hořčici začíná střední až hlubší orbou na podzim. To umožní lepší rozvoj kořenového systému, což u přípravy půdy podmítkou není.
Termín setí je časně z jara, ale hořčice po vzejití nesmí zmrznout. Vhodné je období konce března. Hloubka setí je 2 cm a nejběžněji do 25 cm meziřadí. Po vzejití do fáze dvou pravých lístků kontrolujeme napadení dřepčíkem. V této fázi jsou rostlinky nejzranitelnější. Kromě běžné ochrany proti škůdcům a plevelům je nutné dbát na ochranu proti sklerociím hlízenky. Přípravky se aplikují v období začátku opadu prvních korunních plátků.
Hořčice má dobrou osvojovací schopnost fosforu. Semenářské porosty není vhodné hnojit organickým hnojivem. Hnojení dusíkem v dávce celkem 50-70 kg N/ha rozdělíme na dvě fáze. První v období před setím a druhá v období, kdy výška porostu je mezi 15-20 cm.
České odrůdy jsou oproti odrůdám zahraničním výrazně výnosnější.
Výsevek 8–10 kg/ha. Vyséváme co nejdříve na jaře. Konec března.
  • hlavní plodina pro zelené hnojení
  • zabraňuje půdní erozi a omezuje šíření plevelů
  • zabraňuje přesychání povrchové vrstvy půdy a zlepšuje podmínky pro činnost půdních mikroorganismů
  • je medonosná plodina
  • osvědčená, výnosově jistá odrůda, univerzální využití na píci, jako meziplodina i pro produkci semene
  • vyšší nepoléhavé rostliny
  • středně raná odrůda, středně vysoké rostliny bez sklonu k poléhání
  • lze využít v ekologickém pěstování brambor
  • uplatnění jako komponent do směsi pro dotační titul biopásy a meziplodiny 

Zástupce pro ČR: BOR, s.r.o