Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

VIII. REPREZENTAČNÍ POLNÍ DEN

Poloprovozní pokusy Ořechov 14.6.2021 9:30 - 13:00

Vzhledem k současné situaci, neproběhne ani letošní ročník tak, jak jsme všichni zvyklí z před „covidových“ ročníků.
Polní den uskutečníme pouze formou prohlídky poloprovozního pokusu pšenice ozimé. Pokus řepky ozimé musel být zaorán z důvodu špatného stavu po zimě
Komentované prohlídky budou probíhat od 9:00 hod do 13:00 hod. Vaše dotazy k odrůdám zodpoví jednotliví zástupci vlastníků odrůd.
Občerstvení bude zajištěno ve formě balených nápojů a balené bagety, které obdržíte při prezenci společně s plánkem pokusů.
Vzhledem k omezeným možnostem parkování Vás prosíme o pochopení a dodržování pokynů pořadatelské služby. Parkování bude umožněno na polní cestě podél poloprovozního pokusu a na příjezdové komunikaci obce Ořechov.

Na poloprovozním pokusu budete mít možnost shlédnout 34 odrůd pšenice ozimé od 7 zástupců šlechtitelských firem. Složité podmínky loňského podzimu ovlivnily výrazně termín setí i samotnou přípravu půdy pro setí. Přijeďte se podívat, jak to jednotlivé odrůdy zvládly. 
Děkujeme Vám za pochopení a přizpůsobení se letošním, doufáme, že naposledy výjimečným podmínkám a těšíme se na Vaši účast na VIII. ročníku Polního dne v Ořechově.