Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

II. Reprezentační polní den v Ořechově 2014 - článek

Sázka na jistotu – prověřená odrůda

Polní den firmy ELITA semenářská, a.s., jasně ukazuje směr, kterým se vydat při výběru kvalitních odrůd z širokého portfolia nabízených odrůd na trhu. Precizně připravený 2. polní den ELITY se konal 10.6. v logistickém centru Ořechov, kde byla při této příležitosti předvedena nově otevřená čistící linka na zpracování osiv. Na pozemcích AGRO Ořechov a.s. bylo možné shlédnout mnoho novinek, ale i osvědčených a prověřených odrůd, které pochází od renomovaných šlechtitelských firem.

Na otázku co je pro vás rozhodující při výběru odrůdy se dá odpovědět různě. Pro někoho je rozhodující doporučení agronoma nebo doporučení zástupce šlechtitele. Pro jiného jsou směrodatné výsledky ÚKZÚZ a poloprovozních pokusů. Ukázky odrůd na polních dnech jsou v každém případě užitečným přínosem pro pěstitele, který získá zkušenost s jejím pěstováním.

Stálice na trhu s osivy

Renomované šlechtitelské firmy předvedly ty nejlepší vybrané odrůdy z portfolia, doporučily výhody jednotlivých odrůd pro pěstitele. Představeny byly novinky. ,,Sázkou na jistotu“ je volba královny pšenic v ELITĚ, která ukáže názor většiny. Královnou pšenic se i letos stala odrůda BOHEMIA od společnosti SELGEN, jako druhá hned za ní následovala odrůda MATCHBALL od RAGT a na třetím místě se umístila odrůda TOBAK od firmy SAATEN UNION.

Nová linka na zpracování osiv v Ořechově u Brna

Cílem ELITY je dodávka certifikovaných osiv splňujících vysoké kvalitativní parametry. Osivo je vyprodukováno u tradičních množitelů. Pro dosažení té nejvyšší kvality dodávaných osiv byla nově otevřena čistící linka na zpracování osiv v logistickém centru Elity v Ořechově u Brna. Položila jsem několik otázek Ing. Náplavovi ze společnosti NAVZAS s.r.o., která dodala stroje firmy CIMBRIA, kterou výhradně zastupuje v ČR: ,,Linka splňuje ty nejpřísnější hygienické a bezpečnostní předpisy. Filtr zajišťuje maximální čistotu a minimální prašnost. Linka se dá rozdělit do tří částí. První částí je příjem, jehož součástí jsou dva zásobníky. Příjmový, přejezdový koš má kapacitu 20 t osiva. Součástí linky je čistička DELTA, která je navíc osazená odosinkovačem, následuje triér 8020 RL, pneumatický třídící stůl GA 210, je zde mořička s kapacitou 8 t/hod. Moření a balení osiva je prováděno na základě požadavků zákazníků“.

Pšenice ozimá

Selgen opět zaujal první místo svou pěstitelsky ověřenou odrůdou Bohemia, která se vyznačuje především výbornou mrazuvzdorností, vysokým výnosem zrna a výborným zdravotním stavem. Novinkou v sortimentu firmy je odrůda Julie (E) s velmi dobrou odolností vůči fuzáriím a výborným přezimováním. Vysokých výnosů dosahuje i díky vysoké HTZ (51g). Odrůda Vanessa byla vybrána k výrobě mouky na výrobu oplatek v mlýnu Herber Opava. K vidění byla i středně odnoživá odrůda Elly, Diadem (A) a polopozdní výnosná odrůda Turandot (A) s velmi dobrým zdravotním stavem.

RAGT obsadil druhé místo se svojí nejvýnosnější A pšenicí v registracích, novinkou Matchball, tvořící rekordní výnos produktivním klasem při velmi dobré odnoživosti a mrazuvzdornosti. Další představenou novinkou byla odrůda Grizzly (C), která poskytuje vysoké a stabilní výnosy ve všech výrobních oblastech, s vysokou HTZ (49g) – velké zrno. Vyniká vysokou energetickou hodnotou zrna a vysokým obsahem škrobu. Odrůda Messi (A) je výborná na pozdní setí. Rodiče Biscay a Bardotka vytváří dobrý genetický základ a stabilní jakost. Výnosově vyniká v teplejších KVO a ŘVO. Forhand (E) velmi dobře zvládá pěstování na průměrných půdních stanovištích v intenzivnějších podmínkách, zejména v ŘVO. Pro svoji extrémní ranost je potravinářská velmi výnosná pšenice Bodyček (A) vhodnou předplodinou pro řepku. Cimrmanova raná (E) velmi dobře zúročí pěstování na lepších stanovištích při vyšší intenzitě pěstování.

SAATEN UNION exceloval na místech vítězů na třetí pozici s odrůdou Tobak (B). Zkušenosti z české praxe dokazují, že si Tobak poradí i s extrémními klimatickými podmínkami, nedostatkem srážek, či s vysokými srážkami v závěru vegetace. Má mimořádnou stres – toleranci. Již v roce 2013 byl Tobak 3. nejmnoženější pšenicí v Německu. Kombinace výborného zdravotního stavu, plastičnosti a toleranci k půdně klimatickým podmínkám zajišťuje pěstiteli rekordní výnos. Doporučení pro pěstování je nutné dodržet. Novinka Athlon (E) velmi dobře zvládá lehčí půdy a sušší lokality. Odrůdu Athlon lze zařadit mezi nejzdravější pšenice. Odrůda Patras (A) se vyznačuje vysokou HTZ (nad 50g) a zajišťuje stabilitu výnosu. Novinka Lavantus (A) vykazuje mimořádnou toleranci k lehčím půdám, přísuškům a půdám s nízkou bonitou. Má střední odnožovací schopnost a velmi dobrý zdravotní stav. Brokat (A) výborně reaguje na vysokou intenzitu pěstování ve vlhčích lokalitách. Předností novinky Rumor (A) je vhodnost pro velmi rané termíny setí. Výnos, ranost, nepoléhavost a mrazuvzdornost. V sušších oblastech a v lokalitách trpících přísušky v závěru vegetace Rumor ještě překvapí.

Skupina Limagrain (Nickerson) zaujala svou odrůdou Evina, nejvýnosnějším „E“ nejen v registracčních zkouškách, ale i v roce 2013. Vybrané byly odrůdy Dagmar, Magister, Lear a Nordika. Nejranější novinka v sortimentu v ČR i SR je odrůda Avenue, optimální předplodina pro řepku. BOR, s.r.o. představil odrůdu JB Asano (A) s výbornou kompenzační schopností, která dosahuje nejlepších výsledků zejména při vysoké intenzitě pěstování. Plastická odrůda Estevan (E) poskytuje jistotu výnosu i v suchých oblastech pěstování. SAATBAU LINZ představil odrůdu Fabius a Papageno, která na základě vysokého obsahu škrobu v zrně dosahuje vysoké výtěžnosti při výrobě etanolu. Oseva Pro odrůdy Chevalier a Philipp. Caussade osiva zaujali svými francouzskými odrůdami Sonergy (A/B) a Sosthene(A). Sonergy je velmi raná, osinatá odrůda s výraznou odolností vůči poléhání. Sosthene je raná krátká odrůda, která velmi dobře reaguje na intenzifikační faktory.

Nabídka SOLARSKÝCH odrůd

IS Escoria je velmi raná až raná vysokolepková odrůda se špičkovou pekařskou jakostí E. Vyniká vysokou zimovzdorností, nadprůměrnou suchovzdorností a dobrou odolností proti poléhání. IS Corvinus je velmi raná vysoce lepková osinatá odrůda s vynikající potravinářskou kvalitou E. Je ranější a nižší, ale má vyšší suchovzdornost a lepší odolnost poléhání oproti rodičovské odrůdě Capo. IS Agape € je středně raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, je vysoce odolná proti rzi pšeničné. Odrůda je vhodná i pro pozdější termíny setí v KVO a ŘVO. IS Questor (E) je raná vysoce lepková osinatá odrůda s vynikající jakostí lepku. IS Median je intenzivním typem odrůdy, má vyšší odnožovací schopnost, je nižší a má vyšší odolnost proti poléhání. IS Bonnet (A) je raná potravinářská odrůda, vyniká vysokou odolností proti rzi pšeničné a poskytuje stabilní výnosy i v suchých letech. IS Conditor je novinkou, letos poprvé v množení. IS Pentadur je velmi raná krátkostébelná odrůda s vynikající těstovinářskou jakostí. Vysoký výnosový potenciál, spolehlivá zimovzdornost a nízké stéblo s vysokou odolností proti poléhání. Nejvyšší výnosy a nejlepší kvalitu zrna dosahuje v KVO, méně vhodné předplodiny jsou obilniny a kukuřice. Hlavní zásady pěstování elitních odrůd pšenice ozimé je nutné dokonale ovládat. Dosažení kvalitní suroviny pro potravinářské využití je výsledkem spolupůsobení odrůdy a ročníku v dané konkrétní lokalitě. V podmínkách Slovenska hrají významnou úlohu v jakosti potravinářské pšenice velmi kolísavé meteorologické podmínky ročníku, proto je pro pěstování vhodné zvolit takové odrůdy, které mají jednotlivé ukazatele mlynářské a pekařské jakosti geneticky založené na nejvyšší úrovni a jsou stabilní i v klimaticky nepříznivých letech.

 

Řepka ozimá

Pokusné parcely byly osety nejpěstovanějšími odrůdami a hybridy řepky ozimé vhodnými pro pěstování ve všech podmínkách České republiky. Spolupráce s renomovanými šlechtitelskými firmami dává jistotu dosažení vysoké a kvalitní produkce. Například firma Rapool má v současné době v Evropě k dispozici sedm šlechtitelských stanic pro ozimou a jarní řepku. Zájmem firmy ELITA semenářská, a.s. je prostřednictvím svých odborně vyškolených zástupců pomoci s výběrem nejvhodnějších odrůd a hybridů pro vaše konkrétní podmínky. Pro přehlednou orientaci v produktové nabídce je připraven produktový katalog ,,podzim 2014“. Na pozemcích AGRO Ořechov a.s. bylo možné zhlédnout vybrané odrůdy. Rapool vsadil na odrůdy – Sherpa, Inspiration a Marathon. Limagrain na základě výsledků z praxe upřednostnil jistotu, výnosově stabilní hybrid Artoga, dále pak Arsenal, první hybrid s komplexní odolností vůči fomové hnilobě. Nejvýnosnější liniová odrůda v registračních zkouškách nese název Lohana. Syngenta přišla s hybridy SY Cassidy a SY Saveo. Pioneer vybral hybridy PX 104, PX 108 a PT 205. Agrofinal prezentoval hybrid HIBISCUS vhodný do teplejších oblastí a středně raný Lauren. Selgen vyzdvihl poloranou odrůdu Cortes. Caussade polopozdní odrůdu SLAKI odolnou vůči poléhání s vynikajícím přezimováním. Hybrid Basalti CS dobře větví a tvoří robustní kompaktní porost. Monsanto nasadilo vysoce výnosné řepky umisťující se na prvních místech. Silně větvící a mohutný habitus hybridu DK Explicit byl obdivuhodný. Druhý nejpěstovanější hybrid v ČR je DK EXQUISITE. DK EXSTORM je velmi plastický a adaptabilní hybrid , vítěz POP 13 (sortiment B). Hybrid DK Sensei je vhodný pro časné setí. Hnojení pokusných ploch bylo provedeno podle doporučení společnosti YARA Agri Czech Republic s.r.o.

Bohatý program

Losováním o hodnotné ceny v tombole v přátelském prostředí za zvuků příjemných melodií pokračoval polní den volným programem, kde bylo možno sdílet a vyměnit si své zkušenosti.

S důvěrou vsaďte na jistotu.

Text: Ing. Eva Staňková

2. Reprezentační polní den v Ořechově 2014